skip to Main Content

Jaarverslag 2020 is beschikbaar

In het jaarverslag van vakbond FBZ leest u over de activiteiten en resultaten in 2020, waarin het meer dan ooit tevoren alle hens aan dek was om te zorgen dat zorgprofessionals gezond en veilig hun werk konden doen. Door de…

Lees verder

Onderhandelingsresultaat nieuwe Cao Arbo Unie

Een ruime meerderheid van de FBZ-achterban en van de leden van de andere werknemersorganisaties heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe Cao Arbo Unie. Dat betekent dat de nieuwe cao voor 2021 nu formeel is vastgesteld. Medewerkers bij Arbo…

Lees verder

Onderhandelingsresultaat nieuwe Cao Arbo Unie

FBZ, FNV en CNV hebben met Arbo Unie een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe Cao Arbo Unie. FBZ is blij dat er concrete afspraken zijn gemaakt over een salarisverhoging, een thuiswerkvergoeding en over een nieuw functiehuis en loongebouw.  Afspraken onderhandelingsresultaat…

Lees verder

FBZ zet in 2021 in op kortlopende cao’s

In 2021 moeten alle grote zorg-cao’s vernieuwd worden, maar de onderhandelingen gaan allesbehalve makkelijk worden vanwege de gevolgen van corona voor de economie en de zorg. FBZ pleit in het Arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2021 daarom voor kortdurende cao’s, gericht op in…

Lees verder

Minister maakt geen extra geld vrij voor zorgpersoneel 

Ondanks herhaaldelijk aandringen van zowel werkgevers als zorgvakbonden is minister Van Ark van Medische Zorg niet van plan extra geld vrij te maken voor een structurele verbetering van de arbeidsvoorwaarden van zorgmedewerkers. Dat was haar boodschap tijdens een overleg met…

Lees verder

FBZ zit voortaan aan tafel bij Cao Arbo Unie

FBZ is toegetreden tot de cao-tafel voor de Cao Arbo Unie. FBZ vertegenwoordigt in deze cao voortaan de arbeidsvoorwaardelijke belangen van bedrijfsartsen en psychologen. De Cao Arbo Unie geldt voor de ruim 900 medewerkers werkzaam bij Arbo Unie. De bestuurder…

Lees verder
×Close search
Zoeken