skip to Main Content

Convenant regelt inspraak specialist ouderengeneeskunde

FBZ, de LAD, ActiZ, Verenso en Zorgthuisnl hebben het convenant ‘Rol en inspraak specialist ouderengeneeskunde’ ondertekend. Een belangrijke stap: de betrokken partijen benoemen hierin het belang van de inspraak en medeverantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde in zorgorganisaties en leggen de zeggenschap van deze professionals…

Lees verder

FBZ ondertekent manifest VVT: De medewerker op 1

FBZ, FNV, CNV, NU’91, ActiZ en Zorgthuisnl hebben op 30 november tijdens de VVT conferentie ‘Over morgen’ het manifest VVT met de titel ‘De medewerker op 1’ getekend. Doel van het manifest is om van de VVT weer een sector te maken…

Lees verder

Bescherming tegen terugval in inkomen voor medewerkers in de VVT

Zorgmedewerkers in de VVT hoeven zich minder zorgen te maken over een terugval in inkomsten bij arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid. Inmiddels hebben cao-partijen hiervoor, zoals afgesproken in de Cao VVT, een verzekering afgesloten. Cao-partijen zijn een mantelovereenkomst met Loyalis overeengekomen om…

Lees verder

Tekst Cao VVT 2022-2023 gepubliceerd

De afgelopen maanden hebben de cao-partijen gewerkt aan de tekst voor de nieuwe Cao VVT. De tekst is intussen gereed.  In de nieuwe cao-tekst zijn de afspraken uit het onderhandelingsresultaat van 10 maart 2022 verwerkt. De Cao VVT is volledig herschreven,…

Lees verder

FBZ stemt in met nieuwe Cao VVT

Een meerderheid van de FBZ-achterban heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe Cao VVT. FBZ heeft op basis van deze uitslag besloten de nieuwe cao te tekenen, maar is wel ontstemd over het resultaat voor de specialisten ouderengeneeskunde. Op…

Lees verder

FBZ in beraad over onderhandelingsresultaat VVT

In de nacht van 9 op 10 maart hebben FNV, CNV en NU’91 een onderhandelingsresultaat bereikt met werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl voor een nieuwe Cao VVT. FBZ tekende niet, omdat de wensen van vooral de specialisten ouderengeneeskunde onvoldoende zijn gerealiseerd.…

Lees verder

Update Cao VVT

Op 9 maart worden de onderhandelingen over een nieuwe Cao VVT voortgezet. Wat FBZ betreft komen deze dag in ieder geval de volgende punten aan de orde: salaris: enerzijds de structurele salarisverhogingen en anderzijds het zetten van een eerste stap…

Lees verder
×Close search
Zoeken