skip to Main Content

Tekst Cao VVT 2022-2023 gepubliceerd

De afgelopen maanden hebben de cao-partijen gewerkt aan de tekst voor de nieuwe Cao VVT. De tekst is intussen gereed.  In de nieuwe cao-tekst zijn de afspraken uit het onderhandelingsresultaat van 10 maart 2022 verwerkt. De Cao VVT is volledig herschreven,…

Lees verder

FBZ stemt in met nieuwe Cao VVT

Een meerderheid van de FBZ-achterban heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe Cao VVT. FBZ heeft op basis van deze uitslag besloten de nieuwe cao te tekenen, maar is wel ontstemd over het resultaat voor de specialisten ouderengeneeskunde. Op…

Lees verder

FBZ in beraad over onderhandelingsresultaat VVT

In de nacht van 9 op 10 maart hebben FNV, CNV en NU’91 een onderhandelingsresultaat bereikt met werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl voor een nieuwe Cao VVT. FBZ tekende niet, omdat de wensen van vooral de specialisten ouderengeneeskunde onvoldoende zijn gerealiseerd.…

Lees verder

Update Cao VVT

Op 9 maart worden de onderhandelingen over een nieuwe Cao VVT voortgezet. Wat FBZ betreft komen deze dag in ieder geval de volgende punten aan de orde: salaris: enerzijds de structurele salarisverhogingen en anderzijds het zetten van een eerste stap…

Lees verder

Update onderhandelingen nieuwe Cao VVT

Op 1 en 15 februari hebben FBZ, FNV, NU’91 en CNV weer overleg gehad met werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl over een nieuwe Cao VVT. Cao-partijen hebben de ambitie om op zo kort mogelijke termijn tot een nieuwe herschreven cao te…

Lees verder

Nieuw ‘record’ ziekteverzuim in de zorg

Sinds twee decennia is het ziekteverzuim met 8,24% in het vierde kwartaal 2021 naar recordhoogte gestegen. Daardoor waren dagelijks zo’n 79 duizend werknemers niet inzetbaar. Vooral het langdurig verzuim nam het afgelopen jaar sterk toe. Dat blijkt uit cijfers van…

Lees verder

Werknemer centraal in nieuwe Cao VVT

Sinds eind oktober zijn werknemersorganisaties FBZ, FNV, NU’91 en CNV met werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl in gesprek over een nieuwe Cao VVT. Cao-partijen willen dat de werknemer centraal staat in de nieuwe cao. Dit betekent meer regie en zeggenschap over…

Lees verder

Onderhandelingen Cao VVT van start gegaan

Het cao-traject voor een nieuwe Cao VVT is van start gegaan. Op donderdag 21 oktober kwamen vakbonden FBZ, FNV, CNV en NU’91 met werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl samen. Tijdens het overleg is met name gesproken over hoe het traject er…

Lees verder

Na 45 jaar stoppen in de VVT nu mogelijk

Zorgprofessionals die vallen onder de Cao VVT kunnen per 1 september 2021 gebruikmaken van een regeling om te stoppen met 45 dienstjaren. Deze regeling is bedoeld voor werknemers voor wie doorwerken tot de AOW-leeftijd te zwaar is. Om gebruik te…

Lees verder
×Close search
Zoeken