skip to Main Content

Ziekteverzuim in 2019 verder toegenomen

Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en de overheid steeg in 2019 tot 4,4 procent (was 4,3 in 2018 en 3,8 in 2014). Maar de gezondheidszorg kent opnieuw het hoogste verzuim. Dit meldt het CBS. Hoewel de gezondheidszorg pas sinds…

Lees verder

App Cao-VVT vernieuwd

De app voor de Cao VVT is geheel vernieuwd. De afspraken uit de Cao VVT 2019-2021 zijn in de vernieuwde app opgenomen en beter te doorzoeken. Ook is er in de app informatie opgenomen over het BalansBudget en de Landingsbaan.…

Lees verder

Toename personeelskosten leidt tot hogere zorgkosten

Door de groeiende tekorten op de arbeidsmarkt worden zorgorganisaties gedwongen meer flexibel personeel in te huren. De totale kosten voor de vier grote zorgbranches (ziekenhuizen, vvt, ggz en gehandicaptenzorg)  liepen in 2018 op tot 63,5 miljard euro. Dat is ruim 9…

Lees verder

Cao VVT: nieuwe tekst beschikbaar

De afspraken uit het onderhandelingsresultaat Cao VVT zijn uitgewerkt tot een definitieve tekst. Deze tekst is nu aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en wordt voorgedragen voor een algemeen verbindend verklaring, zodat de cao op iedereen werkzaam…

Lees verder

Nagenoeg gehele FBZ-achterban stemt in met Cao VVT

Leden van verenigingen die werkzaam zijn onder de Cao VVT konden afgelopen weken hun stem uitbrengen over het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe Cao VVT. De overgrote meerderheid van deze leden stemde in met het resultaat, vandaag heeft FBZ de andere…

Lees verder

Vernieuwing in Cao VVT

Werknemersorganisaties FBZ, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en NU’91 en werkgeversvereniging ActiZ  hebben 10 oktober een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen, thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT). Werknemers kunnen tijd sparen om (tijdelijk) minder…

Lees verder
×Close search
Zoeken