skip to Main Content

Cao Jeugdzorg 2024-2025 is een feit

Een ruime meerderheid van de leden van alle cao-partijen, waaronder FBZ, heeft ingestemd met de afspraken in het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe Cao Jeugdzorg. Dat betekent dat de nieuwe cao een feit is en de afspraken kunnen worden uitgewerkt in…

Lees verder

Eindbod Jeugdzorg Nederland voor cao is onvoldoende

De onderhandelingen over een nieuwe Cao Jeugdzorg zijn op een cruciaal punt aangekomen. Brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland heeft de vakbonden FBZ, FNV en CNV een eindvoorstel voorgelegd dat geen recht doet aan de koopkrachtval waarmee medewerkers te maken hebben. Dit eindvoorstel…

Lees verder

Overleg nieuwe Cao Jeugdzorg

Op 12 september hebben vakbonden FBZ, FNV en CNV met Jeugdzorg Nederland overleg gevoerd over een nieuwe Cao Jeugdzorg. De huidige cao voor bijna 33.000 jeugdzorgwerknemers loopt eind dit jaar af. Het overleg biedt voldoende basis om op essentiële onderwerpen verder…

Lees verder

Teleurstelling na overleg over nieuwe Cao Jeugdzorg

Op 21 en 28 juni hebben vakbonden FBZ, FNV en CNV om tafel gezeten met werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland. Onderwerp van gesprek was de inzet voor de onderhandelingen voor een nieuwe Cao Jeugdzorg. De huidige cao voor bijna 33.000 jeugdzorgwerknemers loopt…

Lees verder

Hoe ervaar jij het functieboek in de jeugdzorg?

Voor de herziening van het functieboek in de jeugdzorg dat in 2014 is ingevoerd, hebben vakbonden FBZ, FNV en CNV en werknemersorganisatie Jeugdzorg Nederland in het cao-overleg met elkaar afgesproken te inventariseren welke knelpunten jeugdzorgprofessionals ervaren bij het gebruik van…

Lees verder
×Close search
Zoeken