skip to Main Content

Definitief akkoord Cao Nederlandse Universiteiten 2020

De onderhandelaars van de werkgeversvereniging VSNU en werknemersorganisaties FNV, AC/FBZ, CNV Overheid en AOb hebben op 5 juni 2020 na een positieve achterbanraadpleging een definitief akkoord gesloten over de Cao Nederlandse Universiteiten 2020. Cao-partijen zijn het eens over een structurele…

Lees verder

Cao-tekst Nederlandse Universiteiten anticipeert op Wnra

In verband met de inwerkingtreding van Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) per januari 2020, zijn werknemersorganisaties AC/FBZ, FNV, CNV Overheid, VAWO/CMHF en werkgeversorganisatie VSNU (Vereniging van Nederlandse Universiteiten) een aangepaste cao-tekst overeengekomen. Deze geldt vanaf 31 december 2019 tot en…

Lees verder
×Close search
Zoeken