skip to Main Content

PFZW: nieuwe zorgmedewerkers tevreden over baan

Nieuwe medewerkers in zorg en welzijn hebben het na een half jaar goed naar hun zin. Dat blijkt uit onderzoek van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Verwachtingen die deze medewerkers vooraf hadden over hun baan, blijken waar te zijn. Het…

Lees verder

FBZ blij met SER-advies terugdringen flex

Werkgevers en vakbonden in de SER hebben gezamenlijk advies uitgebracht over hervorming van de arbeidsmarkt. Het terugdringen van flex is hier belangrijk onderdeel van. FBZ is blij met het advies. De commissie Borstlap concludeerde eerder dat flex op de arbeidsmarkt…

Lees verder

Sociaal kader Espria zet in op behoud van werknemers

Onder de noemer Duurzame inzetbaarheid krijgen werknemers van een van de grootste zorgorganisaties in ons land een sociaal kader met innovatieve afspraken over loopbaanontwikkeling, leren en opleidingen. Bij Espria werken zo’n 16.000 werknemers. De ambitie is zoveel mogelijk werknemers te…

Lees verder

SER: baseer het zorgsysteem op vertrouwen

Er moet structureel extra budget komen voor een betere beloning in de zorg en het zorgsysteem moet zijn gebaseerd op vertrouwen en professionele autonomie: dat adviseert de SER aan het kabinet in het rapport ‘Aan de slag voor de zorg’.…

Lees verder

“Torn niet aan de pensioenopbouw”

Een doorrekening van de verkiezingsprogramma’s door het Centraal Planbureau (CPB) laat zien dat diverse politieke partijen willen tornen aan de pensioenopbouw van werknemers. Geen goed plan, vindt FBZ-voorzitter Maarten Faas. “Dit is niet in lijn met de uitgangspunten van het…

Lees verder

Het Grote Zorgdebat gemist? Kijk het terug

De zorg is een van de belangrijkste thema’s bij de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart a.s. Wat willen de politieke partijen de komende jaren veranderen? Tijdens Het Grote Zorgdebat op 8 maart debatteerden kandidaat-Kamerleden over wat zij nodig vinden voor…

Lees verder
×Close search
Zoeken