skip to Main Content

Tweede onderhandelingsronde Cao NU

Op woensdag 27 maart vond de tweede onderhandelingsronde plaats tussen de vakbonden FBZ, FNV, CNV, AOb en werkgeversorganisatie Universiteiten van Nederland, met betrekking tot de Cao Nederlandse Universiteiten. Het aanzienlijke verschil tussen onze cao-inzet en die van de werkgevers vereist…

Lees verder

Leden stemmen in: Cao Kraamzorg een feit

De leden van zorgvakbonden – waaronder FBZ – en werkgeversorganisatie Bo Geboortezorg hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor de Cao Kraamzorg 2023-2024. De nieuwe cao is daarmee een feit. Afgesproken is dat werknemers een loonsverhoging ontvangen van 3,5% vanaf 1…

Lees verder

Kijk eens in de keuken van een medisch hulpverlener

De Nederlandse Vereniging voor Bachelor Medisch Hulpverleners (NVBMH) is opgericht om de belangen van medisch hulpverleners te behartigen. FBZ vertegenwoordigt meer dan 100 medisch hulpverleners in dienstverband en behartigt hun arbeidsbelangen. Daarnaast kunnen deze leden gebruikmaken van individuele juridische dienstverlening.…

Lees verder

Kijk eens in de keuken van een tandarts

FBZ behartigt de werknemersbelangen van ruim 140 tandartsen in dienstverband die lid zijn van de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde). Als lid van de KNMT in dienstverband kunnen tandartsen gebruikmaken van FBZ Rechtshulp. Tandartsen vervullen een essentiële…

Lees verder

Onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe Cao Kraamzorg

Na intensieve onderhandelingen hebben FBZ en de andere vakbonden samen met werkgeversorganisatie Bo Geboortezorg op 8 februari een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe Cao Kraamzorg. Het resultaat omvat verschillende afspraken, waaronder een structurele loonsverhoging van 10% voor werknemers in de…

Lees verder
×Close search
Zoeken