skip to Main Content

Convenant regelt inspraak specialist ouderengeneeskunde

FBZ, de LAD, ActiZ, Verenso en Zorgthuisnl hebben het convenant ‘Rol en inspraak specialist ouderengeneeskunde’ ondertekend. Een belangrijke stap: de betrokken partijen benoemen hierin het belang van de inspraak en medeverantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde in zorgorganisaties en leggen de zeggenschap van deze professionals…

Lees verder

Kijk eens in de keuken van een vaktherapeut

De FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen) telt meer dan 4.000 leden waarvan er zo'n 2.000 in dienstverband werken. De FVB is een netwerk van 7 beroepsverenigingen op het vlak van vaktherapie. Vaktherapie is de verzamelnaam voor verschillende ervaringsgerichte therapieën. FBZ behartigt…

Lees verder

Kijk eens in de keuken van een mondhygiënist

FBZ behartigt ook de werknemersbelangen van mondhygiënisten in dienstverband. Mondhygiënisten werken onder de Cao Ziekenhuizen, ggz, gehandicaptenzorg, umc en Nederlandse Universiteiten. Maar wat doen mondhygiënisten precies?  Waar werken ze en welke loopbaanperspectieven zijn er? Om antwoord te krijgen op deze…

Lees verder

FBZ ondertekent manifest VVT: De medewerker op 1

FBZ, FNV, CNV, NU’91, ActiZ en Zorgthuisnl hebben op 30 november tijdens de VVT conferentie ‘Over morgen’ het manifest VVT met de titel ‘De medewerker op 1’ getekend. Doel van het manifest is om van de VVT weer een sector te maken…

Lees verder

Meer zeggenschap voor zorgverleners

Dinsdag 1 november is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het initiatiefwetsvoorstel van Tielen (VVD) en Ellemeet (GroenLinks) dat zorgprofessionals meer wettelijke mogelijkheden biedt voor inspraak in het beleid van zorginstellingen. Wat houdt de wetswijziging in? De wet wijzigt artikel…

Lees verder
×Close search
Zoeken