skip to Main Content

Op 13 juli tweede ronde Cao Ziekenhuizen gepland

Op 2 juli zijn de onderhandelingen voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen van start gegaan. De cao voor 200.000 ziekenhuiswerknemers liep 1 juli af. De onderhandeldelegaties van werknemersorganisaties (FBZ, FNV, CNV en NU’91) en de werkgeversorganisatie Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)…

Lees verder

FBZ blij met SER-advies terugdringen flex

Werkgevers en vakbonden in de SER hebben gezamenlijk advies uitgebracht over hervorming van de arbeidsmarkt. Het terugdringen van flex is hier belangrijk onderdeel van. FBZ is blij met het advies. De commissie Borstlap concludeerde eerder dat flex op de arbeidsmarkt…

Lees verder

Geen stap verder na derde ronde Cao Jeugdzorg

Op woensdag 26 mei was de derde onderhandelingsronde tussen vakbonden FBZ, FNV en CNV met Jeugdzorg Nederland. Opnieuw moesten de vakbonden aangeven dat een nullijn voor de 31.000 werknemers in deze sector onbespreekbaar is. Toch blijven de werkgevers vasthouden aan…

Lees verder
×Close search
Zoeken