U bevindt zich hier:
|

 

FBZ > Cao > Detail
Cao
Gehandicaptenzorg
De Cao Gehandicaptenzorg geldt voor werknemers die werkzaam zijn bij een gehandicaptenzorginstelling die aangesloten is bij werkgeversorganisatie VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) en voor werknemers die werkzaam zijn bij een organisatie die aangesloten is bij MEE NL. Dat zijn bijna alle 160 instellingen voor gehandicaptenzorg en MEE-organisaties in Nederland. Het gaat om 160.000 werknemers. Looptijd van de cao is 1 januari 2017 tot en met 31 maart 2019. Voor alle achtergrondinformatie over deze cao:
Nieuws
Aan de slag met veilig werken in de gehandicaptenzorg
Hoe jaag je de dialoog over veilig werken in de gehandicaptenzorg aan? In de nieuwsbrief een aantal inspirerende voorbeelden.
Tweede onderhandelingsronde Cao Gehandicaptenzorg
Op 5 maart vond het tweede overleg plaats voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg, waarbij uitgebreider werd stilgestaan bij de inzet.

Aftrap onderhandelingen Cao Gehandicaptenzorg
Cao-partijen kwamen op 4 februari jl. voor het eerst bijeen. De onderhandelingen gaan inhoudelijk van start op 5 maart a.s.