U bevindt zich hier:
|

 

FBZ > 
FBZ
Werknemersorganisatie FBZ bestaat uit tal van beroepsorganisaties, vooral in de zorg. Zij hebben samen 32.000 leden. Daarmee vertegenwoordigt FBZ de arbeidsvoorwaarden van een zeer brede groep hoogopgeleide professionals, o.a. artsen, diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten en psychologen.
Blik op de week

Psychiaters: neem ons serieus

1.500 psychiaters uit 41 ggz-instellingen doen 17 januari mee aan de tweede landelijke zondagsdienst in de GGZ.

Nieuws
Arbeidsvoorwaardenbeleid: kader voor inzet cao’s
Het arbeidsvoorwaardenbeleid vormt het kader voor de cao-inzet, bijvoorbeeld voor de onderhandelingen over salarisontwikkeling in de nieuwe cao’s.
Meerjarenbeleidsplan: arbeidsvoorwaardelijke ambities voor 2017-2021
Het meerjarenbeleidsplan beschrijft de strategische koers en de te bereiken resultaten voor de komende jaren.
Onderhandelingen Cao Gehandicaptenzorg gestart
Tijdens het eerste overleg hebben cao-partijen de onderwerpen geïnventariseerd die tijdens de onderhandelingen aan de orde moeten komen.
Update onderhandelingen nieuwe Cao Jeugdzorg
Onder meer is gesproken over loonontwikkeling en het terugdringen van werkdruk.
Uitnodiging jaarlijkse OR-dag voor OR-leden in de GGZ
Het O&O-fonds nodigt OR-leden in GGZ uit voor de landelijke OR-dag!
Onderhandelaarsresultaat voor nieuwe Cao Onderzoekinstellingen
Op 13 januari 2017 hebben cao-partijen, waaronder FBZ, een onderhandelaarsresultaat bereikt voor een nieuwe cao.
Federatiepartners
3730a774-2051-43ca-aff8-3de75f230de3
Agenda
Onderhandelingen Cao Ziekenhuizen
Onderhandelingen Cao Gehandicaptenzorg