U bevindt zich hier:
|

 

FBZ > 
FBZ
Werknemersorganisatie FBZ bestaat uit tal van beroepsverenigingen, vooral in de zorg. Zij hebben samen 32.000 leden. Daarmee vertegenwoordigt FBZ de arbeidsvoorwaarden van een zeer brede groep hoogopgeleide professionals, o.a. artsen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, psychologen en vaktherapeuten.
Blik op de week

Acties psychiaters opgeschort vanwege akkoord pensioenaftopping

De door psychiaters geplande 48-uurs zondagsdienst op 28 en 29 maart is opgeschort.

Nieuws
Update onderhandelingen nieuwe Cao GGZ
Er is een akkoord bereikt over pensioenaftopping, een van de speerpunten van FBZ. Ook is gesproken over generatiepact.
68.000 zorgmedewerkers geschoold dankzij Regionale Sectorplannen
Regionale aanpak met landelijke coördinatie is succesfactor.
CBS: pensioenleeftijd bleef stabiel in 2016
In de zorg gaan werknemers in doorsnee met 63 jaar en 7 maanden met pensioen.
UWV: arbeidsmarkt zorg trekt flink aan
Na een jarenlange crisis trekt de arbeidsmarkt in de zorg weer aan. Vooral de vraag naar hoger opgeleide krachten groeit.
Verlaging pensioenaftoppingsgrens slecht idee
FBZ maakt zich grote zorgen over de plannen van politieke partijen om het pensioenstelsel verder uit te kleden.
Hoge werkdruk bij wetenschappers
De werkdruk is vooral hoog bij medewerkers met een vaste aanstelling, langer dienstverband en hogere leeftijd.
Federatiepartners
b97e63c9-5aaf-4690-96af-021c76f82b29
Agenda
Onderhandelingen Cao Gehandicaptenzorg
Onderhandelingen Cao GGZ