skip to Main Content

Tekst nieuwe Cao Gehandicaptenzorg gepubliceerd

De tekst van de nieuwe Cao Gehandicaptenzorg 2021-2024 is definitief vastgesteld. In de nieuwe cao-tekst zijn de afspraken uit het onderhandelingsresultaat uitgewerkt, waaronder de salarisafspraken. Op 18 maart 2022 bereikten werknemersorganisaties FBZ, FNV, CNV en NU’91 een onderhandelingsresultaat met werkgeversorganisatie…

Lees verder

FBZ-achterban stemt in met Cao Gehandicaptenzorg

Een ruime meerderheid van de achterban van FBZ heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe Cao Gehandicaptenzorg. De cao-partijen maakten hierin afspraken over onder andere een salarisverhoging, inspraak van zorgprofessionals en scholing. Op 18 maart bereikten werknemersorganisaties FBZ, FNV,…

Lees verder

Nog geen akkoord voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg

Op 10 en 17 februari is opnieuw onderhandeld over een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg, maar helaas zonder resultaat. De werknemersorganisaties en werkgeversorganisatie VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) konden het niet eens worden over met name de salarisparagraaf, waardoor de onderhandelingen vastliepen. De…

Lees verder

Nieuw ‘record’ ziekteverzuim in de zorg

Sinds twee decennia is het ziekteverzuim met 8,24% in het vierde kwartaal 2021 naar recordhoogte gestegen. Daardoor waren dagelijks zo’n 79 duizend werknemers niet inzetbaar. Vooral het langdurig verzuim nam het afgelopen jaar sterk toe. Dat blijkt uit cijfers van…

Lees verder

Constructieve onderhandelingsronde Cao Gehandicaptenzorg

Werknemersorganisaties FBZ, FNV, CNV en NU’91 hebben op maandag 17 januari een constructieve onderhandelingsronde gehad met werkgeversorganisatie VGN over een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg. Tijdens het overleg hebben de cao-partijen het cao-voorstel van VGN van december jl. doorgenomen. De werknemersorganisaties hebben…

Lees verder

Jaarverslag 2020 is beschikbaar

In het jaarverslag van vakbond FBZ leest u over de activiteiten en resultaten in 2020, waarin het meer dan ooit tevoren alle hens aan dek was om te zorgen dat zorgprofessionals gezond en veilig hun werk konden doen. Door de…

Lees verder
×Close search
Zoeken