U bevindt zich hier:
|

 

FBZ > Over FBZ > Federatiepartners
NIP
Nederlands Instituut van Psychologen
Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is de grootste beroepsvereniging van psychologen in Nederland. De vereniging behartigt de belangen van haar leden en biedt hen een platform voor het uitwisselen van kennis. Daarnaast bevordert het NIP de psychologiebeoefening in het algemeen. Ook op het terrein van arbeidsvoorwaarden van psychologen is het NIP actief. Van de ruim 13.000 leden van het NIP werken ongeveer 3.700 leden in loondienst. Zij vallen onder een van onderstaande cao’s.

Het NIP streeft naar een zo gunstig mogelijke cao voor haar leden. Leden van het NIP kunnen meedenken door deel te nemen aan een van de klankbordgroepen van FBZ. Namens het NIP onderhandelt FBZ over cao’s in de zorg. Ook voert FBZ onderhandelingen over sociaal plannen in de instellingen waar psychologen werken.
Beroepsgroep
Psycholoog