skip to Main Content

FAQ Contributie

 

De contributie die je als zorgprofessional in dienstverband betaalt voor het lidmaatschap van jouw beroepsvereniging heeft de status van vakbondscontributie. Als je in aanmerking wilt komen voor teruggave van jouw jaarlijkse contributie, moet je dit zelf bij je werkgever kenbaar maken. Dat kan gedurende het hele jaar, maar doe dit in elk geval voor half november, zodat de werkgever het tijdig met het salaris kan verrekenen. Bekijk de praktische tips in deze FAQ. 

Wat kun je terugkrijgen van de verenigingscontributie?

Als je lid bent van een vereniging die federatiepartner is van cao-partij FBZ, kun je de contributie van je vereniging via je werkgever terugvragen. Dat levert je een aanzienlijk voordeel op.

Je kunt rechten ontlenen aan wat hierover in jouw cao staat. Soms bestaan er afspraken tussen de werkgever en de OR over de vergoeding van contributie.

Op alle werkgevers in Nederland is de werkkostenregeling van toepassing. Deze bepaalt onder meer welke vergoedingen werkgevers onbelast aan hun medewerkers mogen verstrekken.

Kijk op de cao-pagina (onder Contributie) bij de cao waar jij onder valt  wat er in jouw cao staat over het terugkrijgen van contributie.

Hoeveel kun je terugkrijgen?

Hoeveel je terug kan krijgen hangt af van wat daarover precies is afgesproken en het bedrag dat je betaalt voor het lidmaatschap van jouw vereniging. Het levert je in elk geval een flinke besparing op.

Afhankelijk van de instelling waar je werkt, is een bepaalde cao van toepassing. In de cao van jouw branche staat wat over de teruggave van je contributie is afgesproken. Kijk onder contributie op de voor jouw geldende cao.

Verwijst de tekst naar een regeling met de werkgever, dan is het de moeite waard bij P&O of bij een lid van de OR te informeren wat er over de vergoeding van contributie in jouw instelling is afgesproken. Sommige werkgevers hanteren een ruimere vergoeding dan de cao.

Hoe vraag je de contributie terug?

Het financiële voordeel krijg je niet terug van de beroepsvereniging, maar van jouw eigen werkgever. Vraag aan jouw afdeling personeelszaken wat je precies moet doen.

Meestal moet je je contributienota/factuur of jaaropgave contributie van jouw vereniging bij je werkgever inleveren. Jouw werkgever zorgt ervoor dat je een deel van jouw contributie terugkrijgt.

Wanneer vraag je je contributie terug?

Het beste is dit in de eerste helft van het kalenderjaar bij jouw werkgever in te dienen. Het kan ook later in het jaar, maar houdt er rekening mee dat je werkgever jouw verzoek tijdig moet kunnen verwerken in de salarisadministratie.

Als uiterste datum houden veel werkgevers half november aan. Je kunt even bij P&O navragen voor welke datum je dit precies moet doen.

Hoe vindt de verrekening plaats?

De werkgever verrekent het bedrag aan betaalde contributie eenmalig met het bruto-maandsalaris. Op je loonstrook zie je dat het bedrag bruto is ingehouden.

Omdat de sociale premies en belasting over het resterende bedrag worden geheven, kost het jou netto minder (en houd je dus meer over).

Voor wie geldt de regeling?

De regeling geldt alleen voor werknemers. Gepensioneerden of uitkeringsgerechtigden kunnen er geen gebruik van maken.

×Close search
Zoeken