skip to Main Content

Innovatie

Innovatie is een van de manieren om de zorg toekomstbestendig te maken en dat is hard nodig, want voldoende menskracht is de belangrijkste uitdaging voor de komende decennia. Goede arbeidsvoorwaarden zijn daarbij een randvoorwaarde is om mensen voor het werk in de zorg te interesseren en te behouden. FBZ pleit voor het betrekken van zorgprofessionals bij de implementatie van innovaties en dat zij de ruimte en tijd krijgen om hier aan te wennen. FBZ zet zich in om dit terug te laten komen in de arbeidsvoorwaarden.

Wat wil FBZ? Wat doet FBZ? Nuttige links

Wat wil FBZ

 • Betaalbare en behapbare oplossingen om de tekorten op de arbeidsmarkt op te lossen met het personeel dat al beschikbaar is.
 • Technologische innovaties brengen vaak een andere manier van werken met zich mee, waardoor verantwoordelijkheden verschuiven. In de politiek en bij werkgevers is hier weinig aandacht voor, daarom wil FBZ dat zorgprofessionals hierbij betrokken worden en hierover mee kunnen praten.
 • Door de hoge druk worden er innovaties uitgerold, zonder dat het zorgpersoneel de tijd en ruimte krijgt om hieraan te wennen en mee om te leren gaan. FBZ wil dat zij hier meer tijd en ruimte voor krijgen.

Wat doet FBZ?

 1. FBZ is betrokken bij het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ) van het ministerie van Zorg en Welzijn. Hierin moet een aantal kerngroepen acties bedenken om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken. FBZ is vertegenwoordigd in de kerngroep ‘Sociale en technologische innovatie’. In deze groep worden allerlei dingen bedacht om innovaties sneller te implementeren, omdat uit rapporten blijkt dat implementatie vaak een probleem is. Belangrijk is dat zorgprofessionals hierbij betrokken worden. De kerngroep houdt zich bezig met het onder andere:
  1. Het creëren van een platform waar innovaties te vinden zijn die bewezen effectief zijn in het leveren van goede zorg met besparing van arbeidstijd. Zo hoeft niet iedereen zelf het wiel uit te vinden.
  2. Alle leden van de kerngroep dragen bij aan de Slimme Zorg Estafette. FBZ organiseerde hiervoor het Blended Zorg webinar.
  3. De kerngroep onderzoekt daarnaast wat er in opleidingen zou moeten veranderen zodat zorgprofessionals leren omgaan met innovatie.
 2. Ook wil FBZ haar lidverenigingen bewust maken van de urgentie om bezig te zijn met innovatie door hier aandacht aan te besteden tijdens de Algemene Vergadering en FBZ-bijeenkomsten, zoals de dialoogsessies. Tevens heeft FBZ een verbindende rol voor haar verschillende lidverenigingen door voorbeelden van de verenigingen uit te wisselen.
×Close search
Zoeken