skip to Main Content

Cao Eerstelijn Fysiotherapie

De Cao Eerstelijn Fysiotherapie is in wording. De laatste cao stamt uit 2003. De nieuwe cao moet gaan gelden voor alle fysiowerkgevers en de ruim 20.000 fysiowerknemers in de eerstelijn. Op deze pagina kun je binnenkort de cao inzien en relevante informatie bekijken. Kijk op https://fysiovakbond.nl/ voor een uitgebreid overzicht wat er wijzigt op het gebied van arbeidsvoorwaarden van deze beroepsgroep. 

De basis Salaris Functiewaardering Scholing en ontwikkeling Vergoeding contributie Contracten Werktijden en diensten Vakantie en verlof Ziekte

De basis

Looptijd
De cao voor 2023-2024 heeft een looptijd van 21 maanden.

Algemeen verbindend verklaard
De cao-partijen dienen een aanvraag in bij het ministerie van SZW om de cao algemeen verbindend (AVV) te verklaren. Daarmee wordt de cao van toepassing op alle fysiopraktijkhouders en fysiowerknemers in de eerstelijn.

Soort cao
Deze cao heeft het karakter van een minimum cao. Van afspraken in een minimum-cao mag een fysiowerkgever niet in negatieve zin afwijken. Hij mag wel in positieve zin afwijken, dus ten gunste van de fysiowerknemer.

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: FBZ namens Fysiovakbond FDV
Werkgeversvereniging: WVF

Pensioenfonds
Iedere fysio in dienstverband is wettelijk verplicht pensioen op te bouwen bij het Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten (SPF).

Belangrijkste resultaten cao-onderhandelingen
Een compleet nieuwe cao.

Salaris

Lees verder

Maandag t/m vrijdag
Tussen 00:00 uur en 06:00 uur – 44%
Tussen 06:00 uur en 07:00 uur – 22%
Tussen 20:00 uur en 22:00 uur – 22%
Tussen 22:00 uur en 00:00 uur – 44%
Zaterdag
Tussen 00:00 uur en 06:00 uur – 49%
Tussen 06:00 uur en 08:00 uur – 38%
Tussen 12:00 uur en 22:00 uur – 38%
Tussen 22:00 uur en 00:00 uur – 49%
Zon- en feestdagen
Hele dag 60%
Op 24 en 31 december
Tussen 18:00 uur en 00:00 uur – 60%

Functiewaardering

Functiewaardering en inschaling

Scholing en ontwikkeling

Vergoeding contributie

Contracten

Werktijden en diensten

Vakantie en verlof

Ziekte

×Close search
Zoeken