skip to Main Content

Cao Eerstelijn Fysiotherapie

Begin 2023 is een principeakkoord gesloten voor een nieuwe Cao Eerstelijn Fysiotherapie voor alle fysiowerkgevers en de ruim 20.000 fysiowerknemers in de eerstelijn. De vorige cao stamt uit 2003. In het voorjaar werd duidelijk dat de huidige tarieven struikelblok zijn om dit principeakkoord om te zetten in een daadwerkelijke cao.  Alle stakeholders in de fysiotherapie zijn achter de schermen keihard bezig om stappen te ondernemen. Zo zijn er gesprekken met zorgverzekeraars, VWS en de Autoriteit Consument & Markt om uit de wurggreep te komen waar de fysiotherapie inzit. Kijk op Fysiovakbond FDV voor de laatste informatie. 

De basis Salaris Functiewaardering Scholing en ontwikkeling Vergoeding contributie Contracten Werktijden en diensten Vakantie en verlof Ziekte

De basis

Looptijd
Er was in het principeakkoord een looptijd voorzien van 21 maanden. De cao is echter nog niet ingegaan.

Algemeen verbindend
Het is de bedoeling dat de toekomstige cao algemeen verbindend wordt verklaard. Zodra het zover is dienen cao-partijen een aanvraag in bij het ministerie van SZW waarmee de afspraken van toepassing worden op alle fysiopraktijkhouders en fysiowerknemers in de eerstelijn.

Soort cao
De beoogde cao heeft het karakter van een minimum cao. Van afspraken in een minimum-cao mag een fysiowerkgever niet in negatieve zin afwijken. Hij mag wel in positieve zin afwijken, dus ten gunste van de fysiowerknemer.

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: FBZ en Fysiovakbond FDV
Werkgeversvereniging: WVF

Pensioenfonds
Iedere fysio in dienstverband is wettelijk verplicht pensioen op te bouwen bij het Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten (SPF).

Belangrijkste resultaten cao-onderhandelingen
Er ligt een compleet nieuw arbeidsvoorwaardenpakket. Het voorwerk is gedaan.
Het wachten is nu op de resultaten van gesprekken om de tarieven kostendekkend te krijgen.

Salaris

Functiewaardering

Scholing en ontwikkeling

Vergoeding contributie

Contracten

Werktijden en diensten

Vakantie en verlof

Ziekte

×Close search
Zoeken