U bevindt zich hier:
|

 

FBZ > Cao > Detail
Cao
Gezondheidscentra
Voor werknemers in dienst van een gezondheidscentrum geldt de Cao Gezondheidscentra/AHG. Het gaat om 4500 werknemers. De cao loopt van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2017. Op huisartsen in dienst van een gezondheidscentrum is de Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG) van toepassing. Deze regeling maakt deel uit van de Cao Gezondheidscentra. Voor alle achtergrondinformatie over deze cao:
Nieuws
Grote zorgen over gevolgen ontmanteling Cao Gezondheidscentra
De werknemers die de bijeenkomsten over de Cao Gezondheidscentra bezochten, vinden het plan van InEen om de cao te ontmantelen onbegrijpelijk.
Nieuwe Cao Gezondheidscentra een feit, maar achterban FBZ wil geen ontmanteling van de cao
Vanaf het begin hebben we aangegeven tegen de ontmanteling van de cao te zijn.
Hoe vordert u uw verenigingscontributie terug?
Maak het bij uw werkgever kenbaar als u in aanmerking wilt komen voor teruggave van de contributie van uw vereniging.