U bevindt zich hier:
|

 

FBZ > Cao > Detail
Cao
Gezondheidscentra
Voor werknemers in dienst van een gezondheidscentrum geldt de Cao Gezondheidscentra/AHG. Het gaat om 4500 werknemers. De cao loopt van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2017. Op huisartsen in dienst van een gezondheidscentrum is de Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG) van toepassing. Deze regeling maakt deel uit van de Cao Gezondheidscentra. Voor alle achtergrondinformatie over deze cao:
Nieuws
Hoe vordert u uw verenigingscontributie terug?
Maak het bij uw werkgever kenbaar als u in aanmerking wilt komen voor teruggave van de contributie van uw vereniging.
Onderhandelingsresultaat beleidsarme Cao Gezondheidscentra/AHG
Er is een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG. 
SSFG Symposium over aanpak van uitdagingen in de gezondheidscentra
Leden van PvT, OR en het Lokaal Overleg Huisartsen zijn welkom op woensdag 12 september 2018