skip to Main Content

Nog geen nieuwe Cao UMC

De vijf werknemersorganisaties (FBZ, FNV, LAD, CNV en NU’91) hebben op 23 februari weer om tafel gezeten met de NFU over een nieuwe Cao UMC. De NFU had eerder een integraal bod geformuleerd, waarin ze voor een aantal onderwerpen uiteen…

Lees verder

Update vierde onderhandelingsronde Cao UMC

De werknemersorganisaties (FBZ, FNV, CNV, LAD en NU’91) en de NFU hebben op 29 januari de vierde overlegronde gehad over een nieuwe Cao UMC. De NFU heeft de wensen van de vijf werknemersorganisaties in ogenschouw genomen en wil nu begin…

Lees verder

Derde overleg Cao UMC leidt niet tot perspectief

De vakbonden hebben op vrijdag 15 januari samen met de NFU een nieuwe poging ondernomen om te komen tot een verbetering van arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in umc's. De voorstellen van de verschillende vakbonden om in deze ‘bijzondere’ tijd tot een…

Lees verder

FBZ zet in 2021 in op kortlopende cao’s

In 2021 moeten alle grote zorg-cao’s vernieuwd worden, maar de onderhandelingen gaan allesbehalve makkelijk worden vanwege de gevolgen van corona voor de economie en de zorg. FBZ pleit in het Arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2021 daarom voor kortdurende cao’s, gericht op in…

Lees verder

Update onderhandelingen Cao UMC

Op 11 december vond het tweede overleg plaats voor een nieuwe Cao UMC. In dit overleg is voortgeborduurd op de eerste sessie en hebben cao-partijen van wie de inzetten nog niet waren besproken, hun inzetten nader toegelicht. Op 15 januari…

Lees verder
×Close search
Zoeken