skip to Main Content

Veel fysiotherapeuten overwegen vertrek uit eerstelijn

Uit onderzoek van Fysiovakbond FDV naar arbeidsvoorwaarden en salarissen van eerstelijnsfysio’s blijkt dat meer dan zes van de tien eerstelijnsfysiotherapeuten serieus overwegen het vak te verlaten. Door het ontbreken van passende arbeidsvoorwaarden denkt een groot deel van hen buiten de…

Lees verder

“Investeer in écht betere arbeidsvoorwaarden”

Uit een recent rapport van Rebel blijkt dat het waarderen en ontzorgen van zorgpersoneel de meeste effecten sorteren om arbeidsmarkttekorten in de zorg te bestrijden. “Spijtig genoeg zijn de maatregelen die hiervoor nodig zijn niet terug te vinden in het…

Lees verder

Verschil van mening over bereikbaarheidsdiensten algemene ziekenhuizen

Vanuit diverse algemene ziekenhuizen zijn er signalen binnengekomen dat werkgevers bereikbaarheidsdiensten vervangen door consignatiediensten. Dit kan voor werknemers nadelige gevolgen hebben, omdat voor consignatiediensten veelal een lagere vergoeding geldt dan voor bereikbaarheidsdiensten. FBZ beraadt zich samen met de andere vakbonden…

Lees verder

FBZ-achterban stemt in met nieuwe Cao UMC

Een ruime meerderheid van de achterban van FBZ heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe Cao UMC. De cao gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2024. Umc-werknemers krijgen in 2024 en 2025 een salarisverhoging van 7% (afgetopt…

Lees verder
×Close search
Zoeken