skip to Main Content

Veilige werkomgeving

Een gezonde en veilige werkomgeving is een van de verkiezingsspeerpunten van FBZ. Dit betekent voldoende hersteltijd, extra aandacht voor persoonlijke omstandigheden en coaching en de mogelijkheid van gratis mentale begeleiding. Daarnaast zijn inclusiviteit en jezelf kunnen zijn belangrijke voorwaarden om je werk goed te kunnen doen. (Seksueel) grensoverschrijdend gedrag moet worden aangepakt. Wat zeggen de verkiezingsprogramma’s over dit speerpunt? Lees het hieronder.

VVD

We willen een landelijke aanpak tegen agressie in de zorg. We willen een taakstrafverbod voor mensen die geweld plegen tegen zorgverleners. Zorgverleners moeten de behandelrelatie met iemand makkelijker kunnen stoppen wanneer er sprake is van geweld, waarbij uiteraard rekening gehouden wordt met gedrag dat hoort bij een aandoening.

GroenLinks-PvdA

We maken een einde aan de discriminatie in de zorg, zowel voor patiënten als professionals.
Bedrijven dienen ook te zorgen voor een veilig werkklimaat als onderdeel van hun arbeidsomstandigheden-verplichtingen; sociale veiligheid en het tegengaan van seksueel grensoverschrijdend gedrag horen daarbij.

We zetten de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag door als onderdeel van het nationaal actieprogramma (…). Waar nodig worden onderdelen wettelijk verankerd (denk aan vertrouwenspersonen en gedragscodes). (…) De aanpak wordt zowel uitgevoerd in de publieke als private sector met betrokkenheid van ervaringsdeskundigen. We zetten een Onderzoeksraad voor Sociale en Seksuele veiligheid op die dient als kennis- en coördinatiecentrum van alle sectorale meldpunten en die onderzoek doet naar specifieke casussen.

D66

We zetten het nationaal actieplan seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld door en verbreden dit naar meerdere sectoren. Werkgevers krijgen meer verantwoordelijkheden om seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer tegen te gaan, zoals met het opzetten van een goede meldstructuur.

We investeren in het voorkomen van seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag. Dat begint bij voldoende aandacht voor seksuele vorming in het onderwijs, waarbij de overheid scholen ondersteunt.

Nieuw Sociaal Contract, BBB, Volt, CDA, ChristenUnie, SGP, SP, JA21, FVD, PVV

Geen specifieke opmerkingen.

×Close search
Zoeken