skip to Main Content

Professionele autonomie

Professionele autonomie is een van de verkiezingsspeerpunten van FBZ. FBZ wil dat vertrouwen in de zorgprofessional vooropstaat en onnodige controle en verantwoording direct wordt afgeschaft. Wat zeggen de verkiezingsprogramma’s over dit speerpunt? Lees het hieronder.

GroenLinks-PvdA

De veelheid aan protocollen, richtlijnen en controlesystemen is een belangrijke oorzaak van de huidige personeelstekorten in de publieke sector. Daarom geven we professionals in bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs en bij de politie het vertrouwen en de professionele ruimte en zeggenschap die zij verdienen.

We maken een einde aan het verantwoordingscircus waarbij zorgverleners aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, aan de Nederlandse Zorgautoriteit en aan de verschillende verzekeraars eindeloze verantwoording moeten afleggen.

We maken het werk aantrekkelijker door ervoor te zorgen dat zorgverleners niet langer dertig procent van hun tijd hoeven te besteden aan de verantwoording van hun ‘productie’. Zij krijgen de ruimte om zelf in te schatten wat nodig is voor de mensen die zij verzorgen.

D66

Het werkplezier van zorgprofessionals is gebaat bij meer vertrouwen op hun professionaliteit en motivatie.

Nieuw Sociaal Contract (NSC)

De zorgverzekeraar heeft een dienende rol en mag niet op de stoel van de zorgprofessional zitten.
Het oordeel van de arts/ verpleegkundige is leidend.
De registratielast moet drastisch verminderd worden en het vertrouwen moet teruggegeven worden aan de zorgprofessional.

BBB

Wij geloven in de autonomie van de zorgprofessional en hebben vertrouwen in hun vermogen om de juiste afwegingen en keuzes te maken voor de best mogelijke zorg.

Zorgverzekeraars leggen de autonomie weer bij de deskundige en ervaren zorgprofessional. De zorgverlener bepaalt wat passende zorg is en niet de zorgverzekeraar.

De regie op de zorg komt te liggen bij zorgprofessionals en niet bij beleidsmakers of zorgverzekeraars. De zorg moet weer aantrekkelijk worden om in te werken.

CDA

In de zorg zelf is een omslag nodig van beroepszeer naar beroepseer, naar erkenning voor artsen en verplegers. Vertrouwen in het vakmanschap van zorgprofessionals is essentieel voor de zorgrelatie en belangrijk voor hun motivatie.

ChristenUnie

Vertrouwen in de professionaliteit van zorgverleners wordt het uitgangspunt.

SGP

We moeten iedereen die zorg verleent méér gaan waarderen en beter belonen. Minstens zo belangrijk is dat zorgverleners ruimte en vertrouwen krijgen om hun kennis en kunde in te zetten.

SP

We brengen de menselijke maat terug in de zorg en herstellen het vertrouwen in de zorgverleners. Zij verdienen betere arbeidsomstandigheden en meer zeggenschap over hun eigen werk, waarmee wij ook de hoge uitstroom van het personeel willen stoppen. De lonen gaan dus omhoog en zorgverleners krijgen meer invloed om onzinnige regels en bureaucratie te schrappen. Zij stellen vast welke zorg nodig is en niet de verzekeraars.

VVD, Volt, JA21, FVD, PVV

Geen specifieke opmerkingen.

×Close search
Zoeken