skip to Main Content

Meer zeggenschap: verhoging werkplezier

Meer zeggenschap is een van de verkiezingsspeerpunten van FBZ, omdat het bijdraagt aan een hoger werkplezier. FBZ wil dat zorgprofessionals zeggenschap hebben over de organisatie van hun werk. Naast een hoger werkplezier leidt dat in onze ogen ook tot betere zorg. Wat zeggen de verkiezingsprogramma’s over dit speerpunt? Lees het hieronder.

VVD

Mede dankzij de VVD is zeggenschap voor zorgmedewerkers wettelijk vastgelegd. We gaan werkgevers hieraan houden.
We versterken de afspraken met werkgevers om werken in vaste dienst aantrekkelijker te maken, met uitdagende functies en meer inspraak op roosters.

GroenLinks-PvdA

Goede publieke voorzieningen staan of vallen met voldoende personeel. Het is dus zaak dat we mensen aan de publieke sector weten te binden. Dat begint met een gedegen beloning, maar vergt meer dan dat. Minstens zo belangrijk is dat we het voor professionals in de publieke sector mogelijk maken hun werk effectief en met plezier uit te voeren. (….) Daarom geven we professionals in bijvoorbeeld de zorg (…) het vertrouwen en de professionele ruimte en zeggenschap die zij verdienen.

D66

We willen meer oog voor de zorgmedewerker. Dit voorkomt de uitstroom en vergroot het werkplezier.

Het werkplezier van zorgprofessionals is gebaat bij meer vertrouwen op hun professionaliteit en motivatie.

BBB

Zorgpersoneel in loondienst moet meer zeggenschap, regie en voorrang krijgen over roosters en werktijden. De vlucht naar zzp-schap onder zorgpersoneel moet worden voorkomen.

CDA

In de zorg zelf is een omslag nodig van beroepszeer naar beroepseer, naar erkenning voor artsen en verplegers. Vertrouwen in het vakmanschap van zorgprofessionals is essentieel voor de zorgrelatie en belangrijk voor hun motivatie.

SP

We brengen de menselijke maat terug in de zorg en herstellen het vertrouwen in de zorgverleners. Zij verdienen betere arbeidsomstandigheden en meer zeggenschap over hun eigen werk, waarmee wij ook de hoge uitstroom van het personeel willen stoppen. De lonen gaan dus omhoog en zorgverleners krijgen meer invloed om onzinnige regels en bureaucratie te schrappen. Zij stellen vast welke zorg nodig is en niet de verzekeraars.

Nieuw Sociaal Contract, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21, FVD, PVV

Geen specifieke opmerkingen.

×Close search
Zoeken