skip to Main Content

Betrekken van professionals bij beleid

Het betrekken van zorgprofessionals bij het maken van beleid is een van de verkiezingsspeerpunten van FBZ. We vinden het belangrijk dat zorgprofessionals vanuit hun expertise meepraten over strategische beslissingen in hun instelling: dat vergroot niet alleen de kwaliteit van zorg, maar zorgt ook voor meer betrokkenheid en dus meer werkplezier. Wat zeggen de verkiezingsprogramma’s over dit speerpunt? Lees het hieronder.

VVD

Mede dankzij de VVD is zeggenschap voor zorgmedewerkers wettelijk vastgelegd. We gaan werkgevers hieraan houden.
We versterken de afspraken met werkgevers om werken in vaste dienst aantrekkelijker te maken, met uitdagende functies en meer inspraak op roosters.

GroenLinks-PvdA

We zorgen dat de professionals die het werk binnen onze publieke voorzieningen daadwerkelijk verrichten hier ook meer zeggenschap over krijgen. In de zorg, het onderwijs en bij de politie voeren we een consultatieplicht in: bestuurders mogen geen besluiten meer nemen die de beroepsuitoefening van professionals binnen hun organisatie raken zonder hen hierover te consulteren. Als ze deze plicht niet nakomen, kan het besluit worden teruggedraaid.

D66

De overheid stimuleert werkgevers om mensen inspraak te geven in het werkrooster (…). Ook is een goede personeelsvertegenwoordiging bij de besluitvorming binnen zorginstellingen onmisbaar.

Nieuw Sociaal Contract (NSC)

‘Goed bestuur’ betekent vooral dat de mensen die in publieke organisaties en in de uitvoering werken verantwoordelijkheid moeten kunnen nemen voor hun publieke rol en taak. Hiervoor is ruimte en vertrouwen nodig.

CDA

Er komt een forse opwaardering van het beroep én de zeggenschap van verpleegkundige en verzorgende. Zo gaan verpleegkundigen op gelijk niveau in de ziekenhuisorganisatie besturen als de medische staf.

BBB, Volt, ChristenUnie, SGP, SP, JA21, FvD, PVV

Geen specifieke opmerkingen.

×Close search
Zoeken