skip to Main Content

FAQ reorganisatie

 

Als jouw werkgever wil reorganiseren moet hij altijd advies vragen aan de OR. De OR kan het beste adviseren als hij goed op de hoogte is van alles wat speelt op de afdeling die wordt gereorganiseerd. Geef signalen dan ook vroegtijdig door aan de OR. Het kan noodzakelijk zijn dat jouw werkgever met de vakbonden een sociaal plan sluit om de nadelige gevolgen van een reorganisatie op te vangen.

Mijn werkgever wil onze afdeling reorganiseren. Hoe kan ik me het beste voorbereiden?

Jouw werkgever moet bij reorganisaties altijd advies vragen aan de ondernemingsraad. De ondernemingsraad kan het beste adviseren over zo’n aanvraag van de werkgever als hij op de hoogte is van alles wat speelt op de afdeling die wordt gereorganiseerd. Neem daarom altijd zo tijdig mogelijk contact op met jouw ondernemingsraad. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn een sociaal plan af te sluiten om de personele gevolgen van een reorganisatie op te vangen. Een sociaal plan wordt overeengekomen tussen de werkgever en de werknemersorganisaties.

Mijn werkgever wil de dienstverlening van onze afdeling afstoten. Mag dat?

Een werkgever bepaalt zelf welke werkzaamheden hij als ondernemer wil uitvoeren. Daarom kan een werkgever ook besluiten bepaalde dienstverlening te beëindigen. Hij heeft dan meestal wel het advies van zijn ondernemingsraad nodig. En als de beëindiging van de dienstverlening leidt tot verlies van arbeidsplaatsen dan is het ook gebruikelijk dat met de werknemersorganisaties een sociaal plan wordt overeengekomen.

Wat moet ik doen als ik te horen heb gekregen dat onze afdeling wordt afgestoten en wij allemaal ontslagen worden?

In zo’n situatie is het verstandig dit direct te melden bij de individuele ledenservice van jouw (beroeps)vereniging of bij FBZ Rechtshulp (indien jouw vereniging dit aanbiedt).

Hoe dan ook, belangrijk is dat jouw signaal (via je beroepsvereniging of direct) bij FBZ terecht komt. Wij gaan na of er een sociaal plan bestaat met je werkgever. Als dat niet het geval is, nemen we contact met je werkgever met als doel de onderhandelingen over een sociaal plan te starten.

Wat zijn mijn rechten bij ontslag als gevolg van reorganisatie?

Over het algemeen is in de cao opgenomen wat je rechten zijn. Jouw werkgever moet bijvoorbeeld een opzegtermijn inachtnemen. Vaak is of wordt een sociaal plan met de werknemersorganisaties overeengekomen, waarin rechten en plichten van werkgever en werknemer zijn opgenomen. Dit gaat bijvoorbeeld over het zoeken van ander passend werk, salarisgarantie, etc. Als je daadwerkelijk wordt ontslagen en je hebt nog geen ander werk dan heb je meestal recht op een WW-uitkering. Sommige cao’s kennen ook nog een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering. Het hangt van jouw persoonlijke situatie af hoe hoog en hoe lang deze uitkering(en) is/zijn.

×Close search
Zoeken