skip to Main Content

FAQ ondernemingsraad

 

Werkgevers van instellingen staan soms voor belangrijke beslissingen. Dan is het goed als professionals in de OR plaatsnemen en invloed uitoefenen. Zij weten immers als geen ander wat nodig is voor goede zorg. FBZ voert overleg met honderden werkgevers door heel Nederland, bijvoorbeeld over organisatieontwikkelingen of over een sociaal plan voor een reorganisatie. We hechten aan korte lijnen met onze leden in de OR. 

Wat is een ondernemingsraad?

Een ondernemingsraad (OR) is het medezeggenschapsorgaan van jouw werkgever. Jouw werkgever is verplicht een ondernemingsraad in te stellen als bij hem in de regel ten minste 50 werknemers werkzaam zijn. De ondernemingsraad heeft belangrijke rechten, zoals het recht op informatie of het geven van advies.  Jouw werkgever mag bijvoorbeeld niet reorganiseren zonder advies van de ondernemingsraad. Ook mag jouw werkgever sommige regelingen niet invoeren zonder instemming van de ondernemingsraad.

Wie zitten in de ondernemingsraad?

In de ondernemingsraad zitten werknemers van jouw werkgever, Je collega’s dus. Deze werknemers worden door jou en je collega’s in de ondernemingsraad gekozen via verkiezingen. Je kunt meedoen aan de verkiezingen als je ten minste zes maanden in dienst bent van jouw werkgever.

Hoe kan ik lid worden van de ondernemingsraad?

Als er verkiezingen gehouden worden, moet de OR dat bij FBZ melden. Je ontvangt automatisch bericht waarin we je uitnodigen om kandidaat te stellen. Je kunt lid worden van de ondernemingsraad, als je je kandidaat stelt en gekozen wordt. Voor meer informatie kun je terecht bij or@fbz.nl.

Welke rechten en plichten heb je als lid van de ondernemingsraad?

De meeste rechten en plichten liggen vast in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en in het reglement van de ondernemingsraad dat door jouw eigen ondernemingsraad is opgesteld. Soms is ook in jouw cao nog een aantal rechten vastgelegd. Je kunt daarbij denken aan het recht op scholing, het recht om vergaderingen van de ondernemingsraad bij te wonen met doorbetaling van loon en het recht op het verrichten van jouw werkzaamheden door een collega. Een belangrijk recht is ook het verbod op ontslag als je lid bent van de ondernemingsraad, alhoewel dit recht je niet vrijwaart van alle mogelijke gronden van ontslag.

Wat kan de ondernemingsraad voor mij doen?

De ondernemingsraad kan, met jouw informatie, je werkgever vragen stellen. De ondernemingsraad heeft namelijk naast het adviesrecht en het instemmingsrecht, ook het recht op informatie. Als je van mening bent dat er ‘vreemde dingen’ op jouw afdeling gebeuren, dan kun je contact opnemen met de ondernemingsraad.

Kun je als je gekozen bent in de ondernemingsraad met een vrije lijst, lid worden van een vakbond en toch op de vrije lijst blijven staan?

Een lid van de ondernemingsraad kan altijd lid worden van een vakbond gedurende zijn zittingstermijn, zonder dat dat gevolgen heeft voor zijn plek in de ondernemingsraad. Dit hoeft niet gemeld te worden aan de OR. De vraag is natuurlijk waarom een OR-id dit zou willen verzwijgen. Ten tijde van verkiezingen voor de ondernemingsraad kan een kandidaat voor de ondernemingsraad die ook vakbondslid is echter geen (eigen) vrije lijst indienen als zijn vakbond een kandidatenlijst indient.

×Close search
Zoeken