skip to Main Content

FBZ Rechtshulp | aanmelden (VGVZ)

Deskundige rechtshulp voor zorgprofessionals
Soms zijn de afspraken met je werkgever opeens niet meer zo helder. Of kom je in een situatie waar je juridische ondersteuning kan gebruiken. Dan is het een zeker gevoel gebruik te kunnen maken van FBZ Rechtshulp. Onze experts kennen je arbeidsvoorwaarden en rechten als geen ander. Daardoor ben je verzekerd van deskundige juridische bijstand. Met FBZ Rechtshulp kies je voor een volledig vakbondspakket. We hebben geen winstoogmerk.

Contact

Te bereiken op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.
Vragen? Stel ze via: rechtshulp@fbz.nl. Dringend probleem? Neem direct contact op via 088 – 1344 111.

Wat is FBZ Rechtshulp?

FBZ Rechtshulp is de individuele juridische dienstverlening van FBZ. Onze juridische experts ondersteunen, adviseren en begeleiden bij arbeidsrechtelijke vragen en kwesties. Indien nodig gaan onze experts met je mee naar de kantonrechter.

Hoeveel kost het?

Voor € 139,54 exclusief 21% btw (tarief 2024) heb je recht op 10 uur juridische dienstverlening per kalenderjaar. Voor de meeste kwesties is dit ruimschoots voldoende. Als meer hulp nodig is, helpen wij graag verder. In dat geval geldt een scherp uurtarief van € 100 euro exclusief btw.

Vijf redenen om nu te kiezen

Als je nu op meerdere plekken terecht kunt voor individuele juridische ondersteuning kan het misschien lonen het een en ander tegen het licht te houden. FBZ Rechtshulp is te vergelijken met het bestaande aanbod, maar kent een aantal specifieke kenmerken. Allereerst is het aanbod exclusief voor leden van de bij FBZ aangesloten beroepsverenigingen die onze dienstverlening aanbieden. Onze kwaliteit van dienstverlening staat voorop. Zorgprofessionals waarderen onze advies en hulp met een 9. Maar er zijn meer interessante pluspunten.

Meld je nu aan

Na aanmelding nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op, meestal binnen vijf dagen. Heb je een dringend probleem, neem dan na aanmelding alvast contact op via rechtshulp@fbz.nl en geef aan dat je probleem urgent is en beschrijf waarover het gaat.

  Persoonlijke gegevens

  Gegevens werkgever
  Gegevens beroepsvereniging

  1. Dit aanmeldformulier als bedoeld in artikel 4 van de Dienstverleningsovereenkomst Juridische Dienstverlening tussen FBZ en je beroepsvereniging.

  2. FBZ biedt uitsluitend juridische dienstverlening op het gebied van het arbeidsrecht en sociaalzekerheidsrecht, indien je beroepsvereniging hiertoe een dienstverleningsovereenkomst heeft met FBZ.

  3. Met dit aanmeldformulier kun je je aanmelden voor juridische dienstverlening, indien je beroepsvereniging hiertoe een dienstverleningsovereenkomst heeft met FBZ. Je kunt gebruikmaken van deze dienstverlening na acceptatie van je aanmelding, indien en zolang een dienstverleningsovereenkomst bestaat tussen FBZ en je beroepsvereniging.

  4. De aanmelding geldt voor de duur van 12 maanden vanaf datum aanmelding en wordt telkens stilzwijgend verlengd. Na verloop van 12 maanden kun je je aanmelding schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

  5. De financiële bijdrage voor de individuele rechtshulp wordt jaarlijks gefactureerd. Facturatie vindt plaats in de maand januari van enig jaar, behoudens aanmelding na 1 januari. Voor aanmeldingen na 1 januari van enig jaar geldt dat het bedrag wordt berekend over de resterende volle kalendermaanden in dat jaar. Je hebt daarna jaarlijks recht op 10 uur dienstverlening door FBZ.

  6. Bij overschrijding van de 10 uur dienstverlening kan de dienstverlening in overleg met jou worden voortgezet tegen een vergoeding van € 100 per uur, exclusief btw (€ 121 inclusief btw). Deze vergoeding wordt rechtstreeks bij jou in rekening gebracht.

  7. Het bedrag voor de dienstverlening (zie hierboven) wordt jaarlijks geïndexeerd met het MEV-indexcijfer contractloon van de marktsector.

  8. Op de dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van FBZ van toepassing.

  Dit formulier wordt beschermd door reCAPTCHA en de Privacyverklaring en Algemene Voorwaarden van Google zijn van toepassing.

  ×Close search
  Zoeken