skip to Main Content

Over FBZ

Samen krijgen we meer voor elkaar

De verenigingen ondersteunen hun leden vakinhoudelijk, FBZ zorgt voor de randvoorwaarden. Zo zorgen we er samen voor dat zorgprofessionals hun werk goed kunnen doen. We onderhandelen over collectieve arbeidsvoorwaarden in zorgcao’s. FBZ is een van de grootste werknemersorganisaties in de zorg, een sector met 1,4 miljoen zorgprofessionals.

Wat betekent FBZ?

Statutair staat de afkorting FBZ voor: Federatie van Beroepsorganisaties in de zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek. In de communicatie gebruiken we FBZ als merknaam. In de regel schrijven we deze niet voluit omdat dit geen nadere verduidelijking geeft aan onze vakbondsactiviteiten. Daarom profileert FBZ zich als vakbond voor zorgprofessionals.

Wie is onze achterban?

We vertegenwoordigen tientallen beroepsgroepen van hoogopgeleide zorgprofessionals. Krijg een indruk via dit overzicht.

Historie

FBZ is opgericht op 31 december 2004. Voorloper was FHZ: de Federatie van verenigingen van verenigingen van Hogere Functionarissen in de Gezondheids- en Bejaardenzorg (opgericht in oktober 1974). FBZ is de rechtsopvolger van FHZ (particuliere gezondheidszorg) en AFZ/AC (overheidssector) die in 2005 fuseerden. Zo is de belangenbehartiging van het totale aandachtsgebied beter gegarandeerd. En door vergroting van de achterban is de representativiteit toegenomen.

Door de aansluiting van onze federatiepartners bij het Ambtenarencentrum (AC) voerden we jarenlang vanuit AC/FBZ onderhandelingen over de Cao UMC en de Cao Nederlandse Universiteiten. Door wijzigingen aan de overlegtafels in verband met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, vertegenwoordigt FBZ sindsdien direct de werknemersbelangen van de achterban in deze sectoren.

Statuten

In onze statuten is vastgelegd wat het doel is van FBZ, hoe de federatie werkt en hoe de aansluiting van beroepsverenigingen is geregeld.

×Close search
Zoeken