skip to Main Content

Verschil van mening over bereikbaarheidsdiensten algemene ziekenhuizen

Vanuit diverse algemene ziekenhuizen zijn er signalen binnengekomen dat werkgevers bereikbaarheidsdiensten vervangen door consignatiediensten. Dit kan voor werknemers nadelige gevolgen hebben, omdat voor consignatiediensten veelal een lagere vergoeding geldt dan voor bereikbaarheidsdiensten. FBZ beraadt zich samen met de andere vakbonden…

Lees verder

Tweede onderhandelingsronde Cao NU

Op woensdag 27 maart vond de tweede onderhandelingsronde plaats tussen de vakbonden FBZ, FNV, CNV, AOb en werkgeversorganisatie Universiteiten van Nederland, met betrekking tot de Cao Nederlandse Universiteiten. Het aanzienlijke verschil tussen onze cao-inzet en die van de werkgevers vereist…

Lees verder

FBZ-achterban stemt in met nieuwe Cao UMC

Een ruime meerderheid van de achterban van FBZ heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe Cao UMC. De cao gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2024. Umc-werknemers krijgen in 2024 en 2025 een salarisverhoging van 7% (afgetopt…

Lees verder

Jaarverslag FBZ over 2023

In 2023 sloot FBZ zes cao-akkoorden en 46 sociaal plannen af. Het ledental steeg naar 46.000 en drie nieuwe verenigingen sloten zich aan. Meer hierover en de andere resultaten is te lezen in het jaarverslag 2023. FBZ verwelkomde Fysiovakbond FDV,…

Lees verder
×Close search
Zoeken