skip to Main Content

FAQ herverzekering derde WW-jaar

 

De kosten van reparatie van het derde WW-jaar komen vaak volledig voor rekening van werknemers, terwijl de kans dat zorgwerknemers er gebruik van zullen maken zeer gering is. Om die reden zijn we geen voorstander van een dergelijke regeling. 

Waar komt herverzekering derde WW-jaar vandaan?

In het sociaal akkoord van 2013 is afgesproken om de duur (en de opbouw) van de WW te beperken. De duur wordt geleidelijk ingekort naar twee jaar. Tegelijkertijd werd overeengekomen dat sociale partners per cao tot herverzekering van het derde WW-jaar konden komen. Afspraken hierover worden in beginsel algemeen verbindend verklaard, waarmee ze van toepassing worden op alle werkgevers en werknemers in de sector.

Waarom zijn wij geen voorstander van herverzekering derde WW-jaar?

De (hoge) kosten van reparatie van het derde WW-jaar komen vaak volledig voor rekening van werknemers; om die reden is FBZ geen voorstander van dergelijke regelingen en zetten wij er op in dat deze regelingen niet worden opgenomen in cao’s. Er is een enorme vraag naar voldoende gekwalificeerde medewerkers in een alsmaar krapper wordende arbeidsmarkt. Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zijn dus van belang om werknemers aan te kunnen trekken en te behouden. Dat werknemers een nieuwe premie moeten betalen (die steeds verder oploopt) staat hier haaks op.

×Close search
Zoeken