U bevindt zich hier:
|

 

FBZ > Thema's > Detail
Medezeggenschap (OR)

Steeds meer onderwerpen die voorheen in een cao werden geregeld, komen terecht op de tafel van de OR van een instelling. Daarnaast staat de werkgelegenheid in verschillende branches zwaar onder druk. Dat betekent dat in veel instellingen reorganisaties plaatsvinden. Ook een deel van de medische en paramedische achterban van FBZ raakt werkeloos of kiest noodgedwongen voor een ZZP-schap. De OR speelt onder meer een belangrijke rol bij reorganisaties. Daarom is het belangrijk dat de werknemersbelangen van de achterban van beroepsorganisaties aangesloten bij de FBZ ook in de OR wordt vertegenwoordigd.

Een goede samenwerking is tussen een OR en de werknemersorganisatie is belangrijk, immers:

  • Beide behartigen de belangen van werknemers.
  • Een werknemersorganisatie sluit een cao af; de OR geeft een nadere invulling aan regelingen.
  • Bij reorganisatie of fusie kan door samenwerken de gevolgen voor het personeel zo goed mogelijk opgevangen worden in het af te spreken sociaal plan. FBZ voert in de regel vooroverleg met de OR. Signalen en ontwikkelingen die daarin aan de orde komen kan FBZ vervolgens inbrengen in het overleg met de werkgever.

Wat biedt deze themapagina?

  • De Toolkit OR: deze biedt achtergrondinformatie aan huidige OR-leden of aan leden die overwegen zich verkiesbaar te stellen.
  • Aankondigingen van landelijke OR-dagen die de arbeidsmarktfondsen organiseren over uiteenlopende cao-onderwerpen. 
  • Nieuwsberichten over ontwikkelingen of producten waarbij de OR betrokkenheid heeft.
  • Handleidingen en richtlijnen van de SER.
  • Handige informatie op Rijksoverheid.