U bevindt zich hier:
|

 

FBZ > Thema's > 

 Thema's

Algemene tekst thema's
Arbeidsmarkt
Werknemersorganisatie FBZ zet zich voor passende en goede (collectieve) arbeidsvoorwaarden en sociale plannen voor de leden van FBZ-organisaties. Deze werknemers hebben te maken met bezuinigingen en een veranderende arbeidsmarkt.
Arbeidsmarktfondsen
In een arbeidsmarktfonds stimuleren sociale partners (werkgevers en werknemers) arbeidsmarktinitiatieven die de branche als geheel ten goede komen. Deze pagina maakt inzichtelijk wat de arbeidsmarktfondsen zoal doen.
Functiewaardering
Iedere cao in de zorg kent een loongebouw en een bijbehorend beloningsbeleid. De functiebeschrijving beschrijft de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de werknemer.
Gezond en veilig werken
Gezond en veilig werken is bijvoorbeeld: goede arbeidsomstandigheden, gezond roosteren, verlaging werkdruk, minder administratieve lasten, duurzaam inzetbaar, en nog veel meer.
Herverzekering 3e WW-jaar?
FBZ is geen voorstander van afspraken over herverzekering van het derde WW-jaar, behalve als de kosten voor rekening van werkgevers zijn.
Medezeggenschap (OR)
Werknemersorganisaties en een ondernemingsraad zijn strategische samenwerkingspartners. FBZ vindt het daarom belangrijk dat de achterban van FBZ een rol heeft in de medezeggenschap van de lokale instellingen.
Pensioen
FBZ zet zich in voor een goed pensioen voor haar achterban. FBZ is nauw betrokken bij landelijke ontwikkelingen en oefent direct invloed uit op beleid en activiteiten.
Wnra
De Eerste Kamer stemde op 8 november 2016 in met het door D66 en CDA ingediende initiatiefvoorstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. In februari 2014 ging de Tweede Kamer hier al mee akkoord. De wet zorgt ervoor dat ambtenaren dezelfde rechtspositie krijgen als werknemers in het bedrijfsleven; beide groepen vallen straks onder het private arbeidsrecht. Omdat er nog veel uitgewerkt moet worden treedt de wet vermoedelijk over enkele jaren in werking. De gewijzigde arbeidsrechtelijke positie heeft vanaf dan ook betrekking op werknemers in dienst bij een umc, universiteit of een onderzoekinstelling. Dit geldt alleen voor groepen werknemers die op dit moment een ambtenarenstatus hebben. Dat is niet overal het geval. Bij twee umc’s en drie universiteiten vallen de werknemers onder het private arbeidsrecht. Voor hen heeft de nieuwe wet geen consequenties.