skip to Main Content

Je kan je verenigingscontributie terugvragen

De contributie die je als werknemer in dienstverband betaalt voor het lidmaatschap van een bij FBZ aangesloten beroepsvereniging heeft de status van vakbondscontributie. In tal van zorgcao's hebben we afspraken gemaakt over de vergoeding van contributie. Dit kan je een…

Lees verder

Haal meer uit je cao

Afgelopen periode zijn veel grote zorgcao’s tot stand gekomen. Intussen hebben we met de andere cao-partijen ook de cao-teksten uitgewerkt. Die zijn als pdf en vaak ook als app beschikbaar. Nu de cao-teksten beschikbaar zijn, heeft FBZ de meest relevante…

Lees verder

U kunt uw verenigingscontributie terugvragen

De contributie die leden in dienstverband betalen voor het lidmaatschap van hun vereniging die bij FBZ is aangesloten heeft de status van vakbondscontributie. Leden die in aanmerking willen komen voor teruggave van de contributie over dit jaar, moeten dit zelf…

Lees verder

U kunt uw contributie terugvragen

De contributie die leden in dienstverband betalen voor het lidmaatschap van hun (beroeps)vereniging die bij FBZ is aangesloten heeft de status van vakbondscontributie. Leden die in aanmerking willen komen voor teruggave van de contributie over dit jaar, moeten dit zelf…

Lees verder
×Close search
Zoeken