U bevindt zich hier:
|

 

FBZ > Over FBZ > Federatiepartners
VGVZ
Vereniging van Geestelijk Verzorgers
De Vereniging van Geestelijk Verzorgers (VGVZ) is een landelijke beroepsvereniging voor alle geestelijk verzorgers die werkzaam zijn in de gezondheidszorg. Hiertoe behoren vanouds zorginstellingen als ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, psychiatrie, jeugdzorg, verstandelijk gehandicapten en revalidatie. Sinds kort zijn ook geestelijk verzorgers die in de eerste lijn werken aangesloten bij de VGVZ.
De geestelijk verzorger biedt professionele begeleiding aan de patiënt en diens omgeving op het gebied van zingeving en spiritualiteit. Ook adviseert de geestelijk verzorger andere hulpverleners bij ethische en levensbeschouwelijke vragen, en bieden zij scholing aan op dit gebied.

De VGVZ heeft ten doel de bevordering van geestelijke verzorging en belangenbehartiging van de beroepsgroep. Extern onderhoudt zij contacten met alle relevante gremia om  de positie van de geestelijk verzorger te bevorderen. Intern biedt zij faciliteiten aan de leden om hen in staat te stellen hun beroep optimaal uit te oefenen.
 
Voor de collectieve arbeidsvoorwaarden van de geestelijk verzorgers is de VGVZ aangesloten bij FBZ.
Beroepsgroep
Geestelijk verzorger
Contactgegevens
Alles over het lidmaatschap

Telefoon: 020-4281555
E-mail: info@vgvz.nl