U bevindt zich hier:
|

 

FBZ > Over FBZ > Federatiepartners
NVL
Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen
Sinds juni 2017 is de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL) federatiepartner van FBZ. De NVL is de beroepsvereniging van erkende lactatiekundigen IBCLC, oftewel borstvoedingsspecialisten. Nederland telt momenteel ruim 400 erkende lactatiekundigen IBCLC.  Ieder lid heeft een opleiding afgerond, een internationaal erkend examen afgelegd en mag de titel ‘lactatiekundige IBCLC’ voeren. IBCLC staat voor International Board Certified Lactation Consultant.

Door de aansluiting van de NVL bij FBZ worden ook de werknemersbelangen van ongeveer 200 lactatiekundigen in dienstverband behartigd aan cao-tafels en in de sociaal plannen die FBZ met de werkgevers van instellingen afsluit. Doordat de werknemersbelangen van lactatiekundigen voor het voetlicht worden gebracht, zorgt dat voor een betere positie van lactatiekundigen. Dat komt de uitstraling van de beroepsgroep ten goede. Daarnaast kunnen leden van de NVL profiteren van de voordelen van hun lidmaatschap, door de afspraken die in verschillende cao’s zijn gemaakt over bijvoorbeeld (gedeeltelijke) vergoeding van contributie of over kosten die ze maken in het kader van scholing of registratie. De verwachting is dat dit een stimulans is voor nieuwe lactatiekundigen om zich als lid bij de NVL aan te melden.

Leden van de NVL hebben vooral belang bij de Cao Kraamzorg en de Cao Ziekenhuizen. Leden van NVL krijgen inspraak bij nieuwe cao’s. Bij de voorbereiding van de inzet voor nieuwe cao’s vraagt de NVL haar leden daarvoor suggesties te doen. NVL is het aanspreekpunt voor individuele vragen van leden. De NVL kan een beroep doen op FBZ bij kwesties die het individuele belang overstijgen.
Beroepsgroep
Kraamverzorger