U bevindt zich hier:
|

 

FBZ > Over FBZ > Federatiepartners
NVGzP
Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie
De Nederlandse Vereniging voor Gezondheidspsychologie (NVGzP) is eind 2012 opgericht en is de beroepsvereniging van gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen. Per 1 januari 2019 is NVGzP federatiepartner van FBZ, waardoor we vanaf dan ook de arbeidsvoorwaardelijke belangen van hun leden in dienstverband behartigen. Dit zorgt tegelijkertijd voor een steviger positionering van deze beroepsgroep.

Omdat de voorbereiding voor tal van grote nieuwe cao’s die in 2019 tot stand moeten komen al in gang is gezet, kunnen gz-psychologen al onderwerpen aandragen en deelnemen aan de cao-klankbordgroepen. Leden krijgen ook stemrecht over nieuwe cao’s: nadat FBZ een akkoord heeft gesloten, kunnen leden hun stem uitbrengen. Dit geldt ook zodra FBZ een akkoord heeft gesloten voor een sociaal plan bij de werkgever. Verder stellen we leden van NVGzP kandidaat bij OR-verkiezingen in de instelling. 
Beroepsgroep
Gz-psycholoog, Klinisch neuropsycholoog, Klinisch psycholoog
Contactgegevens
Meer info: www.nvgzp.nl
Lid worden en Aanmeldformulier

Telefoon: 030-6868777
E-mail: bureau@nvgzp.nl