U bevindt zich hier:
|

 

FBZ > Over FBZ > 

 Over FBZ

Werknemersorganisatie FBZ zet zich in voor goede arbeidsvoorwaarden voor een brede groep professionals. FBZ bestaat in 2019 uit 20 (beroeps)verenigingen van in totaal 27 belangenorganisaties. Zij hebben samen ruim 36.000 leden. Zo vertegenwoordigt FBZ de werknemersbelangen van een zeer brede groep hoogopgeleide professionals, waaronder: artsen, apothekers, diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, geestelijk verzorgers, logopedisten en psychologen.

Samen krijgen we meer voor elkaar
De beroeps(vereniging) ondersteunt leden vakinhoudelijk, FBZ zorgt voor de randvoorwaarden. Zo zorgen we er samen voor dat leden hun werk goed uit kunnen voeren. Namens de (beroeps)verenigingen onderhandelen we over arbeidsvoorwaarden aan grote cao-tafels, met name in de zorg. FBZ werkt daarbij samen met vakbonden FNV, CNV en NU’91. FBZ is inmiddels een van de grootste werknemersorganisaties in de zorg, een sector met ruim 1 miljoen werknemers. We zijn de grootste werknemerspartij bij de Cao UMC. We zijn cao-partij bij:  

 • Cao Geestelijke Gezondheidszorg  - 85.000 werknemers
 • Cao Gehandicaptenzorg  - 160.000 werknemers
 • Cao Gezondheidscentra - 4.500 werknemers
 • Cao Jeugdzorg - 31.000 werknemers
 • Cao Kraamzorg - 10.000 werknemers
 • Cao Nederlandse Universiteiten - 52.000 werknemers
 • Cao Onderzoekinstellingen  - 2.900 werknemers
 • Cao VVT - 450.000 werknemers
 • Cao Universitair Medische Centra - 67.000 werknemers
 • Cao Ziekenhuizen  - 200.000 werknemers

Behalve het cao-overleg op landelijk niveau voeren we overleg met honderden werkgevers in de instellingen over de personele gevolgen van reorganisaties of fusies. De afspraken worden vastgelegd in een sociaal plan. 

Federatiepartners
FBZ is anders georganiseerd dan de andere zorgvakbonden. FBZ is een federatie die met name bestaat uit beroepsorganisaties. Zij hebben zich bij FBZ aangesloten om de collectieve werknemersbelangen te behartigen. De werknemers die FBZ vertegenwoordigt zijn dus lid van een van de volgende federatiepartners

 • AC-HOP - Belangenorganisatie van medewerkers bij universiteiten, onderzoekinstellingen en Universitair Medische Centra 
 • AVBZ - Algemene Vereniging voor Beroepsorganisaties in de Zorg (sinds 2010)
 • EN - Ergotherapie Nederland (sinds 1991)
 • FVB - Federatie Vaktherapeutische Beroepen (sinds 1984)
 • KNGF - Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (sinds 1982)
 • KNMT - Koninklijke Nederlandse Vereniging tot Bevordering der Tandheelkunde (sinds 1976)
 • KNOV - Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (sinds 1985)
 • LAD - Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband (sinds 1976)
 • NAPA - Nederlandse Associatie Physician Assistants (sinds 2013)
 • NIP - Nederlandse Instituut van Psychologen (sinds 1976)
 • NVD - Nederlandse Vereniging van Diëtisten (sinds 2001)
 • NVGzP - Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (per 1 januari 2019)
 • NVL - Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (sinds 2017)
 • NVLF - Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (sinds 1991)
 • NVM-mondhygiënisten (sinds 2009)
 • NVO - Nederlandse vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (sinds 1978)
 • VGVZ  - Vereniging van Geestelijk Verzorgers (sinds 1976)
 • VMDG - Vereniging voor Moleculaire Diagnostiek in de Gezondheidszorg (sinds 2009)
 • VVBZ - Vereniging voor Beroepsorganisaties in de Zorg (sinds 2016)
 • VvOCM - Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (sinds 2012)


Wat betekent FBZ?
Statutair staat de afkorting FBZ voor: Federatie van Beroepsorganisaties in de zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek. In de communicatie gebruiken we FBZ als merknaam. In de regel wordt deze niet voluit geschreven omdat dit geen nadere verduidelijking geeft aan onze vakbondsactiviteiten.

Historie
FBZ is opgericht op 31 december 2004. Via FBZ hebben de aangesloten (beroeps)verenigingen toegang tot tal van cao-tafels. Voorloper was FHZ: de Federatie van verenigingen van verenigingen van Hogere Functionarissen in de Gezondheids- en Bejaardenzorg, in 1976 opgericht. Per 1 januari 2005 is de fusie tussen FHZ (particuliere gezondheidszorg) en AFZ/AC (overheidssector) een feit. FBZ is de rechtsopvolger van beide organisaties. Door het samengaan is de belangenbehartiging van het totale aandachtsgebied beter gegarandeerd. En door vergroting van de achterban is de representativiteit toegenomen. Doordat zich steeds meer verenigingen aansluiten, is FBZ in de loop der jaren flink gegroeid.

Federatiepartners