U bevindt zich hier:
|

 

FBZ > Over FBZ > Bestuur

 Bestuurlijke organisatie

Sinds 2016 bestaat de bestuurlijke organisatie van FBZ uit een Bestuur en een Algemene Vergadering. De nieuwe bestuurlijke organisatie gaat uit van een klein Bestuur dat verantwoordelijk is voor de beleidsvoering en de externe vertegenwoordiging. Daarnaast participeren vertegenwoordigers van alle federatiepartners in een Algemene Vergadering. Deze is als hoogste orgaan verantwoordelijk voor de strategische ambities en de beleidsdoelen van FBZ. Zo richt ze zich op arbeidsvoorwaardelijke thema’s in het kader van de belangenbehartiging van de brede achterban van FBZ.

 Bestuur

6a7d9fec-0864-4d27-a5d5-c368cc2f7adc
drs. Maarten (M.) Faas

Theo (Th. P.M.) van der Bom
Ergotherapie Nederland (EN)
drs. Gerard (G.J.) van Egmond
NVO
mr. Hans (J.N.) Redeker
KNGF

 Algemene Vergadering

939d9ac4-5157-4d52-9afe-e0a6e270edad
Ger (G.T.W.) Ruigrok
Plaatsvervangend lid
AC-HOP
dr.ir. Fred (F.A.) Veer
AC-HOP
Bert (E.G.) Visser
AVBZ
Birgit (B.J.) Wezelenburg
Ergotherapie Nederland (EN)
Henk (H.) Aartsma
Plaatsvervangend lid
FVB
ir. Irene (I.M.F.) Rentenaar
FVB
Willemijn (W.E.) Caron
KNGF
drs. Albert Jan (A.J.) Rijnsburger
KNMT
Eddy (E.H.J.) Hilbert
KNOV
Nynke (N.) Prins MSc
KNOV
drs. Theo (T.) Haasdijk
Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband
Milena (M.) Babovic
Plaatsvervangend lid
NAPA Nederlandse Associatie Physician Assistants
Yvette (Y.T.A.) Troe
NAPA Nederlandse Associatie Physician Assistants
Teddy (T.) Roorda
Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL)
Nicole (N.) Janssen
Plaatsvervangend lid
NIP
drs. Nieske (N.B.) Winters
Plaatsvervangend lid
NIP
mr. Mariëlle (M.) Voorzee
NVD
Willeke (W.) Brinkman
NVGzP
Boukje (A.B.) Lobbrecht
NVGzP
Marguerite (M.B.Y.) Boersma
NVLF
Jilke (J.) Hageman
Plaatsvervangend lid
NVLF
mr. Marjolein (W.J.) Stigter
NVM-mondhygiënisten
drs. Marieke (M.F.J.) Visser
NVO
Marten (M.) Tel
VGVZ
dr. Adriaan (A.J.C.) van den Brule
VMDG
Ir. Koen (K.J.) Snijders
VVBZ
Jan (J.H.L.) Weterings
VVBZ
Viola (V.) Zegers
VvOCM