skip to Main Content

Geen pensioenafdracht voor co’s en ‘herintreders’ die tijdelijk in umc werken

coronacovid-19UMC

Coassistenten die tijdelijk aan het werk zijn in umc’s vanwege COVID-19, hoeven over hun inkomsten geen pensioen op te bouwen. Dat heeft het ABP bevestigd. Daarnaast heeft het ABP laten weten de lijn van de Belastingdienst te volgen als het gaat om zorgmedewerkers die vóór hun AOW-leeftijd met pensioen zijn gegaan en die nu opnieuw aan het werk zijn: zij ondervinden geen fiscale gevolgen voor hun pensioen.

De cao-partijen voor de Cao UMC (NFU, FNV, AC/FBZ, CMHF en CNV) voeren op reguliere basis het Landelijk Overleg Academische Ziekenhuizen (LOAZ). Tijdens het laatste LOAZ-overleg spraken ze over de inzet van personeel tijdens de bestrijding van het COVID-19-virus, dat leidde tot twee specifieke vragen aan het ABP. De eerste gaat over tijdelijke medewerkers, zoals coassistenten, die alleen in verband met de bestrijding van COVID-19 voor enkele maanden in dienst worden genomen via flexpools en mobiliteitscentra. De LOAZ-partijen vinden dat zij over hun inkomsten geen pensioen hoeven op te bouwen. Het ABP heeft dat bevestigd: de ABP-pensioenregeling is niet van toepassing op medewerkers die enkel tijdens de coronacrisis voor hooguit zes maanden worden ingezet. De uitvoering van deze afspraak kan in sommige umc’s even op zich laten wachten omdat dit administratief moet worden ‘ingeregeld’.

Herintreders

De andere vraag gaat over zorgmedewerkers die hun pensioen vóór hun AOW-leeftijd hebben laten ingaan en die vanwege de coronacrisis opnieuw aan het werk zijn gegaan in een umc. De LOAZ-partijen wilden weten of het ABP voor hen de lijn van de Belastingdienst volgt om deze groep geen fiscale gevolgen te laten ondervinden voor hun pensioen. Het ABP heeft ook dit bevestigd. Deze ‘herintreders’ bouwen over de inkomsten die ze nu tijdelijk opbouwen, bovendien geen pensioen op.

×Close search
Zoeken