skip to Main Content

Arbeidsmarktfondsen

Een arbeidsmarktfonds stimuleert arbeidsmarktinitiatieven die de branche als geheel ten goede komen. In een arbeidsmarktfonds kijken werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties naar noodzakelijke ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor de langere termijn. Dit staat los van het cao-overleg over de primaire arbeidsvoorwaarden. FBZ participeert als sociale partner in tal van arbeidsmarktfondsen. Elke branche heeft een eigen arbeidsmarktfonds. Bekijk hieronder het overzicht.

Gehandicaptenzorg: StaG

De Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG) is een
samenwerkingsverband van sociale partners in de branche gehandicaptenzorg. Doel is een bijdrage te leveren aan een aantrekkelijke en gezonde branche om in te werken. Met professionele, vitale medewerkers en organisaties en een goed arbeidsklimaat. Meer weten? www.arbeidsmarktgehandicaptenzorg.nl.

GGZ: O&O-fonds GGZ

Het O&O-fonds GGZ is in 2005 opgericht door de sociale partners met als doel: een sterke en evenwichtige arbeidsmarkt in deze branche. Zodat de behoeften en wensen van organisaties en werknemers in de ggz zo goed mogelijk op elkaar aansluiten. Bijvoorbeeld door vernieuwende activiteiten te stimuleren op het gebied van arbeidsmarkt- en hrm-beleid in de ggz. Meer weten? www.werkenindeggz.nl.

Gezondheidscentra: SSFG

Om goede eerstelijnszorg te kunnen blijven leveren en over voldoende gekwalificeerd personeel te kunnen blijven beschikken, is gezamenlijke ontwikkeling van arbeidsmarkt- en scholingsbeleid essentieel. SSFG ondersteunt hierbij. Dit is het sociaal fonds dat verbonden is met de Cao Gezondheidscentra/AHG. De SSFG is er voor alle werknemers in de multidisciplinaire eerstelijnsgezondheidszorg. De activiteiten van SSFG staan in het teken van het stimuleren van goede arbeidsverhoudingen, scholing en sociaal beleid. Meer weten? www.ssfg.nl.

Jeugdzorg: FCB

FCB stimuleert en ondersteunt werkgevers en werknemers bij de ontwikkeling van het werk in de branches Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang. Voor FBZ is de cao-tafel Jeugdzorg relevant. In FCB-verband werken werkgevers en werknemers samen om de ontwikkeling van het werk in de sector Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang te stimuleren. Daarnaast wordt gewerkt aan een positief imago van het werk in deze branche. Meer weten? www.fcb.nl.

Universiteiten, universitair medische centra en onderzoekinstellingen: SoFoKleS

SoFoKleS, het Sociaal Fonds voor de Kennissector, voert projecten en onderzoek uit en subsidieert activiteiten op het gebied van de academische arbeidsmarkt. Het fonds deelt zijn kennis met de Nederlandse universiteiten, universitair medische centra en onderzoekinstellingen. Meer weten? www.sofokles.nl.

VVT: A+O VVT

De Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid VVT (A+O VVT) wil de werking van de arbeidsmarkt van de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) bevorderen en verbeteren. Goede arbeidsomstandigheden vormen daarin een belangrijk element. Evenals aandacht voor personele knelpunten en de mogelijke oplossingen. In de Stichting A+O VVT werken werknemers en werkgevers samen op deze thema’s. Meer weten? www.aovvt.nl.

Ziekenhuizen: StAZ

De Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) is een samenwerkingsverband van werkgevers- en werknemersorganisaties in de ziekenhuisbranche op het gebied van arbeidsmarktbeleid. StAZ streeft naar een aantrekkelijke ziekenhuisbranche. Partijen ontplooien gezamenlijk activiteiten en verspreiden de ontwikkelde producten op brancheniveau. Meer weten? www.staz.nl.

×Close search
Zoeken