skip to Main Content

Onderhandelingen Cao UMC hervat

De werknemersorganisaties en de NFU hervatten de onderhandelingen over een nieuwe Cao UMC op 24 juni onder leiding van een bemiddelaar. De cao-partijen hopen nog voor de zomer tot een akkoord te komen. Eind vorig jaar startten de onderhandelingen voor…

Lees verder

FBZ zit voortaan aan tafel bij Cao Arbo Unie

FBZ is toegetreden tot de cao-tafel voor de Cao Arbo Unie. FBZ vertegenwoordigt in deze cao voortaan de arbeidsvoorwaardelijke belangen van bedrijfsartsen en psychologen. De Cao Arbo Unie geldt voor de ruim 900 medewerkers werkzaam bij Arbo Unie. De bestuurder…

Lees verder

Bedrijfscommissies van de SER bieden hulp bij medezeggenschap

De door de Sociaal-Economische Raad (SER) ingestelde bedrijfscommissies bemiddelen in geval van conflicten rondom medezeggenschap. Ook geven ze voorlichting over medezeggenschap, onder meer via een (online) vraagbaak. Er zijn twee bedrijfscommissies. Bedrijfscommissies Markt I is voor ondernemingen in commerciële sectoren,…

Lees verder

OR professionals FBZ via LinkedIn verbonden

Artsen, medisch specialisten, paramedici en andere hoogopgeleide (zorg)professionals die namens een federatiepartner in de OR zitten, kunnen nu met elkaar in contact komen en kennis delen. Op LinkedIn is daarvoor een speciale groep gestart voor de OR-leden uit haar achterban.…

Lees verder
×Close search
Zoeken