skip to Main Content

Cao Onderzoekinstellingen

De cao geldt voor werknemers bij onderzoekinstellingen die zijn aangesloten bij WVOI (werkgeversvereniging onderzoekinstellingen). Deze cao geldt voor ongeveer 2.900 werknemers. Op deze pagina kunt de Cao Onderzoekinstellingen downloaden, vindt u relevantie informatie en krijgt u antwoord op de meest gestelde vragen over de Cao Onderzoekinstellingen.

De basis Salaris en vergoeding Contracten Werktijden Vakantie en verlof Ziekte

De basis

Looptijd
De Cao Onderzoekinstellingen loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Soort cao
Standaard cao (lees hier wat het verschil is tussen een standaard cao en een minimum cao)

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: AC/FBZ, CNV Overheid, FNV en AOb
Werkgeversorganisatie: WVOI

Pensioenfonds
Het pensioen is ondergebracht bij het ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds).

Belangrijkste cao-resultaten 

  • De cao loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.
  • Per 1 januari 2020 een structurele loonsverhoging van 2,6%.
  • Pakt de structurele loonsverhoging van 2,6% lager uit dan 1000 euro bruto per jaar, dan wordt deze eenmalig tot 1000 euro bruto aangevuld.
  • Het minimumsalaris wordt verhoogd tot 14 euro bruto per uur. De laagste salarisschalen worden hiermee dus verhoogd.
  • Er wordt een nieuw hoofdstuk over duurzame inzetbaarheid opgenomen in de cao. Hierin worden faciliteiten die werkgevers bieden op gebied van persoonlijke ontwikkeling en verbetering van werk-privé balans expliciet gemaakt, zodat deze regelingen beter bespreekbaar worden op de werkvloer.
  • Het eerder afgesproken Generatieplan (Cao OI 2018-2019) is geëvalueerd. Dit plan liep 31 december 2019 af. Afgesproken is de regeling op een aantal punten aan te passen en voort te zetten.
  • Werknemers kunnen per jaar maximaal twee dagen maatschappelijk verlof opnemen. Hiervoor hoeven zij slechts de helft van de verlofuren voor eigen rekening te nemen, de andere helft is voor rekening van de werkgever.

Salaris en vergoedingen

De werknemer krijgt een salaris volgens de bepalingen in hoofdstuk 3 in de cao en de salaristabellen in bijlage 1.

Contracten

Opzegtermijn
De opzegtermijn voor de werknemer tot en met schaal 12 bedraagt één kalendermaand. Voor de werknemer vanaf schaal 13 bedraagt de opzegtermijn twee kalendermaanden.

Functiewaardering
De salarisschaal die voor de werknemer geldt, wordt door de werkgever bepaald op basis van de aard en het niveau van de functie. Hierbij wordt het FNM-systeem (functieniveaumatrix) voor onderzoekinstellingen gebruikt.

Werktijden

Arbeidsduur
De volledige arbeidsduur is 38 uur per week. Het feitelijk per week te werken aantal uren is maximaal 40.

Vakantie en verlof

Vakantie-uren
De werknemer met een volledige arbeidsduur (38 uur) en een volledige werkweek (40 uur) heeft per kalenderjaar recht op 338 uur betaald vakantieverlof. Het vakantieverlof is opgebouwd uit 160 wettelijke uren en 178 bovenwettelijke uren. Voor werknemers met een part-time dienstverband geldt het vakantieverlof naar rato, naar boven afgerond op hele uren

Feestdagen
In de Cao Onderzoekinstellingen worden de volgende dagen genoemd als vrije feestdagen, nieuwjaarsdag, tweede paasdag, 5 mei (Bevrijdingsdag), Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag, Koningsdag en indien daarvan sprake is op een door de werkgever aangewezen regionaal of plaatselijk erkende feest- of gedenkdag.

Ziekte

Regelingen rondom ziekte zijn vastgelegd in de “Regeling Ziekte en Arbeidsongeschiktheid personeel OnderzoekInstellingen” (ZAOI).

×Close search
Zoeken