U bevindt zich hier:
|

 

FBZ > Cao > Detail
Cao
Universitair Medische Centra (UMC)
Voor werknemers in dienst van een universitair medisch centrum (umc) geldt de Cao UMC. Het gaat om 67.000 werknemers. Voor medisch specialisten die ten minste 18 uur in de patiëntenzorg binnen een umc werken, geldt de HAMS (Honoreringsregeling Academisch Medisch Specialisten). Deze regeling maakt deel uit van de Cao UMC. Voor alle achtergrondinformatie over deze cao:
Nieuws
NFU doet eindbod voor nieuwe Cao UMC
De NFU heeft een eindbod gedaan voor een nieuwe Cao UMC. AC/FBZ buigt zich nu eerst samen met de andere werknemersorganisaties over het bod.
Hoe vordert u uw verenigingscontributie terug?
Maak het bij uw werkgever kenbaar als u in aanmerking wilt komen voor teruggave van de contributie van uw vereniging.
Geen perspectief op nieuwe Cao UMC
Op 6 september hebben de werknemersorganisaties een tweede informeel verkennend gesprek gehad met de NFU. Dat overleg heeft niet gebracht wat we ervan hadden verwacht.