U bevindt zich hier:
|

 

FBZ > Cao > Detail
Cao
Onderzoekinstellingen
De Cao Onderzoekinstellingen geldt voor werknemers bij onderzoekinstellingen die zijn aangesloten bij werkgeversvereniging onderzoekinstellingen (WVOI). Deze cao geldt voor ongeveer 2.900 werknemers. De cao loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019. Voor alle achtergrondinformatie over deze cao:
Nieuws
Hoe vordert u uw verenigingscontributie terug?
Maak het bij uw werkgever kenbaar als u in aanmerking wilt komen voor teruggave van de contributie van uw vereniging.
Twee vertegenwoordigers Ambtenarencentrum in Verantwoordingsorgaan ABP
Onze vertegenwoordigers ervoor dat we als bonden aangehaakt zijn bij de ontwikkelingen bij het ABP.
Jaarverslag 2017 beschikbaar
Voor de tien cao’s waarbij FBZ cao-partij is, werden in de eerste helft van 2017 liefst zeven akkoorden afgesloten.