U bevindt zich hier:
|

 

FBZ > Cao > Detail
Cao
Nederlandse Universiteiten (NU)
Voor werknemers in dienst van een universiteit geldt de Cao Nederlandse Universiteiten (NU). Het gaat om 52.000 werknemers. Looptijd: 1 juli 2017 tot en met 31 december 2019. Voor alle achtergrondinformatie over deze cao:
Nieuws
Universiteit Utrecht stapt af van tijdelijke contracten
Een langer contract moet werkdruk en stress voorkomen.
Cao-tekst Cao Nederlandse Universiteiten 2017-2019 beschikbaar
Afgelopen tijd zijn de afspraken uitgewerkt tot een definitieve cao-tekst.
Hoe vordert u uw verenigingscontributie terug?
Maak het bij uw werkgever kenbaar als u in aanmerking wilt komen voor teruggave van de contributie van uw vereniging.