U bevindt zich hier:
|

 

FBZ > Cao > Detail
Cao
Nederlandse Universiteiten (NU)
Voor werknemers in dienst van een universiteit geldt de Cao Nederlandse Universiteiten (NU). Het gaat om 52.000 werknemers. Looptijd: 1 juli 2017 tot en met 31 december 2019. Voor alle achtergrondinformatie over deze cao:
Nieuws
Universiteitsbonden roepen medezeggenschap op de druk richting Den Haag op te voeren
Zij kunnen hun invloed aanwenden door niet in te stemmen met de begroting van hun universiteit.
Universiteiten verschuiven geen geld van alfastudies naar bèta en techniek
Daarmee gaan ze in tegen de wens van minister Van Engelshoven.
Cao-tekst Nederlandse Universiteiten anticipeert op Wnra
De aangepaste cao-tekst geldt vanaf 31 december 2019.