U bevindt zich hier:
|

 

FBZ > Cao > Detail
Cao
Nederlandse Universiteiten (NU)
Voor werknemers in dienst van een universiteit geldt de Cao Nederlandse Universiteiten (NU). Het gaat om 52.000 werknemers. Looptijd: 1 juli 2017 tot en met 31 december 2019. Voor alle achtergrondinformatie over deze cao:
Nieuws
Hoe vordert u uw verenigingscontributie terug?
Maak het bij uw werkgever kenbaar als u in aanmerking wilt komen voor teruggave van de contributie van uw vereniging.
Nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten een feit!
De leden stemden in met de afspraken in het onderhandelaarsakkoord.
Plannen van aanpak werkdruk universiteiten beschikbaar
De universiteiten voeren de plannen uit met de focus op duurzame inzetbaarheid.