U bevindt zich hier:
|

 

FBZ > Cao > Detail
Cao
Nederlandse Universiteiten (NU)
Voor werknemers in dienst van een universiteit geldt de Cao Nederlandse Universiteiten (NU). Het gaat om 52.000 werknemers. Looptijd: 2 juli 2016 tot 1 juli 2017. Voor alle achtergrondinformatie over deze cao:
Nieuws
Aangesloten bij pensioenfonds ABP? Stem op onze AC-kandidaat voor invloed op uw pensioen!
Bij voldoende stemmen komt een van onze kandidaten in het Verantwoordingsorgaan.
Rijksoverheid informeert onderwijssector over verandering rechtspositie medewerkers
Vanaf 2020 geldt voor alle medewerkers in de onderwijssectoren het private arbeidsrecht.
Oplossingsrichtingen voor aanpak werkdruk universiteiten
Een rapport biedt universiteiten inspiratie bij het opstellen van hun werkplan.