U bevindt zich hier:
|

 

FBZ > Cao > Detail
Cao
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
Voor werknemers in dienst van een GGZ-instelling die aangesloten is bij werkgeversorganisatie GGZ Nederland geldt de Cao Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Een groot deel van de GGZ-instellingen is lid van GGZ Nederland. Het gaat om 85.000 werknemers. Looptijd cao: 1 maart 2017 tot 1 juni 2019. Voor alle achtergrondinformatie over deze cao:
Nieuws
Hoe vordert u uw verenigingscontributie terug?
Maak het bij uw werkgever kenbaar als u in aanmerking wilt komen voor teruggave van de contributie van uw vereniging.
SZW rapporteert over stages na opleiding (werkervaringsplaatsen)
Soms is het een nuttige opstap. Maar vaak is er een dunne grens tussen stage en regulier werk.
Startfinanciering voor plan van aanpak werk- en regeldruk ggz
Ggz-instellingen kunnen via het O&O-fonds GGZ een startfinanciering krijgen voor de uitvoering van een plan van aanpak voor werk- en regeldruk.