skip to Main Content

Zorgrendement neemt toe bij penibel personeelsplaatje

Arbeidsmarkt

Na jaren van daling steeg de winst van zorgaanbieders in Nederland in 2017 van 1 naar 1,8 procent. Een van de redenen is dat het kabinet in 2017 eenmalig extra middelen beschikbaar stelde voor de ouderenzorg en de jeugdzorg. Ook liepen de reorganisatiekosten terug. Maar werknemers aantrekken en behouden gaat de zorgsector minder goed af: zowel het personeelsverloop (13,3 procent) en verzuim (5,7 procent) stegen naar alarmerende hoogte. Dit blijkt uit de jaarlijkse EY Barometer Nederlandse gezondheidszorg 2018.

De financiële voorspoed van zorginstellingen heeft niet geleid tot daling van werkdruk en ziekteverzuim. Langdurig ziekteverzuim kostte de zorgsector 567 miljoen euro. Vooral in de ggz, de jeugdzorg en de gehandicaptenzorg is het verzuim hoog.

De Barometer signaleert dat de sector worstelt met het aantrekken en behouden van de juiste werknemers. Alarmerend is daarnaast het hoge personeelsverloop. Aanpakken van het personeelstekort zou direct leiden tot winststijging of meer zorg voor hetzelfde geld.

Zorgorganisaties en overheid krijgen het advies om meer personeel voor de zorg te werven én te behouden. Onder meer is het van belang extra te investeren in personeel en digitale oplossingen, zowel voor de zorg als voor de financiële gezondheid van de instelling. Het oplopend verzuim en personeelsverloop, zorgorganisaties moeten bestreden worden door de werkdruk te verlagen en het plezier en aantrekkelijkheid van het werk te vergroten.

Meer weten?

Bekijk het rapport.

×Close search
Zoeken