skip to Main Content

Zorgprofessionals presenteren 62 schrappunten voor minder administratieve lasten

Gezondenveiligwerken

Een einde aan oeverloze afvinklijstjes, controleren om het controleren, elke wijziging van een zorgplan laten ondertekenen of akkoord moeten vragen voor elk verbandje dat wordt aangelegd. Een greep uit de regels die wat betreft zorgverleners uit zeven beroepsgroepen – apothekers, fysiotherapeuten, huisartsen, medisch specialisten, psychiaters en wijk- en ziekenhuisverpleegkundigen – moeten worden geschrapt in het belang van meer tijd voor de patiënt en een goede uitoefening van hun vak.

De in totaal 62 ‘schrappunten’ zijn overhandigd aan minister Bruins van Medische Zorg en Sport met de dringende oproep namens 200.000 zorgprofessionals en hun beroepsorganisaties aan het kabinet om de 40% van hun tijd die zorgverleners nu besteden aan administratie, minimaal te halveren.

Schrap- en verbetersessies

De 62 schrappunten zijn voortgekomen uit de zogenaamde ‘schrap- en verbetersessies’ die in januari, februari en maart – met steun van het ministerie van VWS – zijn georganiseerd in het kader van (Ont)Regel de Zorg, een initiatief van huisartsenactiegroep Het Roer Moet Om (HRMO) en VvAA, ledenorganisatie voor ruim 120.000 zorgverleners. In zo’n 23 sessies hebben honderden zorgverleners met elkaar en met verzekeraars, toezichthouders en patiënten- en brancheorganisaties, vastgesteld welke regels binnen hun vakgebied kunnen worden geschrapt en wat er nodig is om dat te realiseren. Per beroepsgroep is een schrapkaart opgesteld met daarop 5-10 schrappunten. De schrapkaarten zijn overhandigd aan minister Bruins en zijn in te zien via www.vvaa.nl/ontregeldezorg. De schrappunten vormen mede de basis voor de aanpak van de regeldruk die het ministerie van VWS voor de zomer presenteert.

50% reductie is mogelijk

Met de overhandiging van de schrappunten doet de beweging (Ont)Regel de Zorg een oproep aan het kabinet en aan álle stakeholders in de zorg om de 40% van hun tijd die zorgverleners nu gemiddeld bezig zijn met administratie, minimaal te halveren. Daartoe is het van belang dat niet alleen de zorgverleners en hun beroepsorganisaties verantwoordelijkheid nemen voor verandering, maar álle stakeholders in de zorg,” aldus Willem Veerman, huisarts en lid van de stuurgroep (Ont)Regel de Zorg: “Onzinnige regelgeving gaat ten koste van tijd voor de patiënt en de bezieling van zorgverleners. Met deze schrapsessies hebben zorgverleners laten zien dat zij zelf stappen willen zetten, maar we hebben de steun van het héle zorgveld nodig om minder regelgeving en meer tijd voor de patiënt daadwerkelijk te realiseren. Met de huidige uitdagingen op de arbeidsmarkt in de zorg is het nú zaak dat zorgverleners hun kostbare tijd zinvol kunnen besteden. In deze beweging gaan er zonder twijfel tegenkrachten ontstaan en dat vraagt om leiderschap, samenwerking en regie.”

Peter de Groof, huisarts en een van de initiatiefnemers van HRMO: “Zorgverleners zijn het beu om te werken in een systeem waarin controle op controle wordt gestapeld. Zij willen meer tijd voor de patiënt, in een klimaat dat uitgaat van gerechtvaardigd vertrouwen in plaats van georganiseerd wantrouwen”

Hele zorgveld in beweging

(Ont)Regel de zorg is een initiatief dat huisartsenactiegroep Het Roer Moet Om (HRMO) vorig jaar heeft genomen samen met VvAA, ledenorganisatie voor ruim 120.000 zorgverleners, en dat nu met steun van het ministerie van VWS is voortgezet. Uit onderzoek dat in het najaar van 2017 werd verricht door de Denktank (Ont)Regel de Zorg kwam naar voren dat zorgverleners gemiddeld 40% van hun tijd kwijt zijn aan administratie. Rond ‘(Ont)Regel de Zorg’ is de afgelopen periode een brede beweging ontstaan. Zo zijn ook andere beroepsgroepen, zoals paramedici, gestart met het inventariseren van onnodige regels. Daarnaast zijn instellingen en ziekenhuizen, zoals de ziekenhuizen Rijnstate, Spaarne Gasthuis en Gelderse Vallei, uit eigen beweging gestart met het schrappen van regels.

×Close search
Zoeken