skip to Main Content

Zorgmedewerkers opnieuw vaker naar fysiotherapeut en psycholoog

Het aantal zorgmedewerkers dat zelf gebruik maakte van fysiotherapie en psychische zorg is in 2017 opnieuw gestegen. Medewerkers lieten zich ook vaker behandelen voor klachten die voortkwamen uit hun werkzaamheden in de zorg. De sinds 2014 ingezette trend van stijgend zorggebruik zet hiermee door, zo blijkt uit de jaarlijkse zorggebruiksanalyse van Stichting IZZ.

Het percentage gebruikers van fysiotherapie in 2017 steeg met 8,7 procent naar ruim 34 procent. Ter vergelijking: het fysiotherapiegebruik van werkend Nederland is 23 procent. Daarnaast gebruikte ruim 6 procent van de zorgmedewerkers psychische zorg, een stijging van 13,1 procent in vergelijking met 2016.

Verschillen tussen zorgorganisaties

In de analyse vergelijkt IZZ, belangenbehartiger en verzekeraar voor zorgmedewerkers, ruim 550 zorgorganisaties met elkaar. Volgens de onderzoekers spelen de krapte op de arbeidsmarkt en de toenemende werkdruk een rol in het zorggebruik door medewerkers. De verschillen tussen zorgorganisaties zijn echter groot: het fysiotherapiegebruik varieert van 12 procent tot 62 procent. In psychische zorg loopt het gebruik uiteen van 1,5 procent tot 21 procent. Dit betekent volgens IZZ dat het zorggebruik ook sterk samenhangt met de organisatie waar iemand werkt. Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat het organisatieklimaat een bepalende en beïnvloedbare factor is om gezond en veilig werken van zorgmedewerkers te verbeteren. Medewerkers hebben daardoor minder klachten en dat leidt tot minder uitstroom en verzuim.

Zorgverbruik belangrijke indicator

Het zorggebruikpercentage zegt volgens IZZ veel over gezondheid van een organisatie en in de arbeidsomstandigheden waarin zorgmedewerkers werken. Een hoger zorggebruik kent een duidelijk verband met de uitstroom van medewerkers en een hoger aantal patiëntgebonden vacatures. Naast verzuimcijfers en medewerkerstevredenheid is zorggebruik hiermee een belangrijke gezondheidsindicator voor een organisatie.

Leren van elkaar

Uit de zorggebruikanalyse blijkt dat er ook zorgorganisaties zijn waar zorgmedewerkers al 5 jaar op rij weinig zorg gebruiken. Uit het IZZ-onderzoek bleek dat veel van deze organisaties een gezond organisatieklimaat hebben. Het is voor andere werkgevers en werknemers interessant om te kijken hoe zij dit realiseren.

Lees het volledige bericht op skipr.

×Close search
Zoeken