skip to Main Content

Workshop Gezonde roosters en belastende diensten ggz op 29 mei

GGZ

Op 29 mei vindt een workshop plaats over de checklist gezonde roosters en belastende diensten. In de Cao GGZ 2017-2019 hebben cao-partijen afgesproken zo’n checklist te ontwikkelen. Er is intussen een prototype, dat op 29 mei wordt besproken.

In de Cao GGZ spraken cao-partijen af onderzoek te doen naar gezonde roosters en belastende diensten in de ggz, wat de basis moet vormen voor een checklist. Met die checklist moeten werknemers in de ggz zelf hun rooster kunnen toetsen op onder andere gezondheid en duurzame inzetbaarheid. De checklist richt zich zowel op de voorkant van het proces van roostervorming als op de achterkant van dit proces. In de praktijk komt het namelijk voor dat het gepubliceerde rooster nog wordt aangepast aan de werkelijkheid, bijvoorbeeld vanwege ziekte, verlof, omruiling en andere gebeurtenissen.

Ervaringen eerste workshops

In het eerste kwartaal van dit jaar is met acht ggz-organisaties gewerkt aan een prototype checklist. De ervaringen zijn positief. Met de input van de acht deelnemende ggz-instellingen is het prototype verder aangevuld. De definitieve checklist wordt nu tijdens de workshop op 29 mei besproken met de deelnemers aan de eerste workshopronde, maar er is ook een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor andere ggz-organisaties.

Interesse?

De workshop is bedoeld voor medewerkers die in roosters werken, planners/roosteraars, OR-leden, leidinggevenden en P&O-professionals en vindt plaats op dinsdag 29 mei van 10.30 – 15.30 uur in De Observant in Amersfoort.

Aanmelden

Deelnemers kunnen zich aanmelden via het O&O-fonds GGZ (het arbeidsmarktfonds waarbinnen de cao-partijen samenwerken) via info@oofggz.nl met vermelding van organisatienaam, contactgegevens en functie.

×Close search
Zoeken