skip to Main Content

Werknemersorganisaties stellen een ultimatum aan de NFU

UMC

Samen met de andere werknemersorganisaties heeft AC-FBZ vandaag een brief verstuurd aan de NFU waarin we nogmaals aangeven dat de werkgeversorganisatie niet of nauwelijks tegemoetkomt aan onze voorstellen voor een nieuwe Cao UMC. In deze brief is een ultimatum gesteld aan de NFU. Als onze eisen op dinsdag 19 juni om 09.00 uur niet zijn ingewilligd, zijn we genoodzaakt door middel van collectieve acties een aanvaardbaar resultaat af te dwingen. De aard en omvang van de acties bepalen wij uiteraard in overleg met de AC-FBZ-achterban.

Wat willen wij?

De NFU heeft haar bod mooi verpakt, maar het levert de medewerkers van umc’s onvoldoende op. Het werkgeversvoorstel bevat alleen maar verslechteringen ten opzichte van de huidige cao. Daarnaast biedt de NFU een loonbod van structureel 6,3% over drie jaar. Dat lijkt heel wat, maar als je bedenkt dat het per jaar zo’n 2% is, is het vergeleken met andere sectoren echt onvoldoende.
Wij willen daarom dat de NFU alle voorgestelde verslechteringen van tafel haalt en de werknemers tegemoetkomt met een marktconforme loonsverhoging, een goede generatieregeling en gelijke rechten voor studenten die een opleiding volgen. Daarnaast willen we concrete afspraken om de werkdruk aan te pakken.

Werknemersbijeenkomsten

Als de NFU niet met een beter voorstel komt, zijn we genoodzaakt collectieve acties te voeren. Uiteraard gebeurt dat in overleg met de werknemers in de umc’s. In alle umc’s worden bijeenkomsten gehouden/voorbereid om te bespreken welke vervolgstappen mogelijk zijn. De volgende data zijn bekend:

  • 21 juni, 16.00 – 18.00 uur, Erasmus MC, collegezaal 1 + foyer-C (EG-360).
  • 4 juli, 16.00 – 18.00 uur, Radboudumc, Kasteel Heyendael, Beelkamer, Geert Grooteplein-Noord 9 in Nijmegen

Mochten er meer data bekend zijn, dan plaatsen we die op onze website.

×Close search
Zoeken