skip to Main Content

Werknemers denken en doen mee om een goede Cao UMC voor elkaar te krijgen!

UMC

Uit de reactie van de NFU op het ultimatum van AC/FBZ, CMHF, FNV en CNV bleek geen enkel misverstand. De werkgeversorganisatie is in het geheel niet bereid tegemoet te komen aan de eisen van de 67.000 werknemers. De werknemersorganisaties beschouwen de herhaling van zetten door de NFU niet als constructief onderhandelen. Ze zien op dit moment dan ook geen aanknopingspunten om tot een aanvaardbaar onderhandelingsresultaat te komen. Om tot een goede cao te komen, blijkt het helaas noodzakelijk een actietraject in te gaan.

Zand in de ogen

In de onderhandelrondes tot eind mei heeft de NFU weliswaar steeds meer verslechteringsvoorstellen van tafel gehaald maar de werkgever strooit zand in de ogen door dat te verkopen als tegemoetkoming aan de werknemersorganisaties. Het betekent dat er wat de NFU betreft in het geheel geen verbeteringen in zitten voor de werknemers bij de umc’s. En dat is onacceptabel voor de vier werknemersorganisaties.

Noodzakelijke afspraken

Wat AC/FBZ, CMHF, FNV en CNV betreft moet de loonparagraaf marktconform worden, in lijn met de grote cao’s die momenteel in het land afgesloten worden. Verder moeten degelijke afspraken gemaakt worden over de aanpak van werkdruk en duurzame inzetbaarheid, zodat werknemers vitaal hun AOW-gerechtigde leeftijd kunnen halen. In dat kader willen de werknemersorganisaties ook doordachte generatiebrede afspraken maken. Deze afspraken zijn noodzakelijk om de umc’s in een betere positie te brengen op de zorgarbeidsmarkt en de neerwaartse spiraal te keren. Ten slotte willen de werknemersorganisaties ook een stagevergoeding voor alle stagiair(e)s, inclusief coassistenten.

Hoogste tijd voor een goede cao: denk en doe mee!

Bij alle umc’s zijn afgelopen weken inmiddels actiecomités gevormd en worden werknemersbijeenkomsten gehouden om het actietraject voor te bereiden. Tijdens de drukbezochte bijeenkomsten blijkt de actiebereidheid heel groot. De aard en vorm wordt afgestemd met de werknemers. Zodra bekend volgt meer informatie over de start en de omvang van de acties.

In de agenda op deze site vermelden we alle data van de werknemersbijeenkomsten. Kom met zoveel mogelijk collega’s naar de bijeenkomsten en denk en doe mee! Meer weten wat acties voor u betekenen? Bekijk dan de FAQ.

×Close search
Zoeken