skip to Main Content

Werkgeversvoorstellen nieuwe Cao Kraamzorg onder de maat: vakbonden schorten overleg op

Kraamzorg

Tijdens de eerste formele onderhandelingsronde op 15 mei 2018 hebben werknemersorganisaties FNV, FBZ, CNV en NU’91 geconstateerd dat de werkgeversvoorstellen voor een nieuwe Cao Kraamzorg te mager zijn en daarmee geen basis bieden voor onderhandelingen.

De vakbonden willen uitdrukkelijk cao-afspraken maken die aansluiten bij de ontwikkelingen in de sector en recht doet aan de 10.000 medewerkers in deze branche. De inzet van de werkgevers is daartoe onvoldoende concreet. Dit biedt geen perspectief voor nieuwe medewerkers om in deze branche te komen werken, terwijl de arbeidsmarkt in de kraamzorg al onder druk staat.

Serieuze voorstellen

Omdat het niet zinvol is te overleggen over de huidige voorstellen, hebben de vakbonden de onderhandelingen opgeschort en werkgeversorganisatie Bo Geboortezorg verzocht voor 1 juni terug te komen met een serieus stuk waarover onderhandeld kan worden. Bo Geboortezorg heeft aangegeven te trachten hieraan invulling te geven. In principe staan op 5 juni de volgende onderhandelingen gepland. Doel is te komen tot een volgende cao die door het werkveld gedragen kan worden.

De vakbonden beraden zich op volgende stappen indien de werkgeversvoorstellen ver onder de maat blijven.

×Close search
Zoeken