skip to Main Content

Welke beroepsgroepen mogen wat in de geneeskunde?

Physician assistants en verpleegkundig specialisten zijn sinds 1 september 2018 definitief bevoegd om onder randvoorwaarden zelfstandig bepaalde voorbehouden handelingen te indiceren en te verrichten. Klinisch technologen zijn sinds 1 januari 2014 tijdelijk, bij wijze van experiment, bevoegd om bepaalde voorbehouden handelingen zelfstandig te verrichten. Voor de bachelor medisch hulpverlener geldt dit sinds 2017.

Wiemagwat.nl

De website www.wiemagwat.nl van VWS biedt een overzicht van welke zorgverlener welke voorbehouden handelingen mag verrichten. Het overzicht is ingedeeld in 14 categorieën voorbehouden handelingen. Denk aan het geven van injecties, het voorschrijven van geneesmiddelen, het toedienen van narcose en verrichten van heelkundige handelingen.

Voorbehouden handelingen mogen alleen worden uitgevoerd door:

Zelfstandig bevoegde zorgverleners. Dit kunnen artsen zijn, maar – voor specifieke handelingen– ook tandartsen, verloskundigen en onder voorwaarden ook physician assistants en verpleegkundig specialisten.
Beroepsbeoefenaren die bij wijze van experiment tijdelijk en onder voorwaarden bepaalde zelfstandige bevoegdheden krijgen, zoals de klinisch technoloog en bachelor medisch hulpverlener.
Niet zelfstandig bevoegde zorgverleners die de handeling uitvoeren in opdracht van een zelfstandig bevoegde zorgverlener. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om verzorgenden en helpenden.

KNMG-handreiking verantwoordelijkheidsverdeling

Goed omgaan met voorbehouden handelingen vraagt om heldere afspraken over de taken en verantwoordelijkheidsverdeling in de zorg. Daartoe ontwikkelde de KNMG in 2010 de Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg.
Meer informatie over Voorbehouden handelingen.

Bron: www.knmg.nl

×Close search
Zoeken